Blog

mei 21 / 2013
Comfort Home plaatst Triple Flow in nieuwbouw project van Top Home Building
Comfort Home heeft eenTriple Flow systeem geplaatst in het nieuwbouw project van Top Home Building in Wakken.

Het Triple Flow systeem is een nieuwe oplossing voor CLV schouwen en ventilatie afvoer via één gemeenschappelijk kanaal. Het systeem werd ontworpen door Renson en Opsinox. De Triple Flow bestaat uit drie concentrische kanalen. Dit systeem zorgt voor plaats besparing in de technische koker en één enkele dakdoorgang.

Het systeem werkt als volgt:
1. Het buitenkanaal zorgt voor de afvoer van de vervuilde ventilatielucht die in het topelement zijdelings wordt weggeblazen.
2. De verse lucht voor de verbrandingsketel wordt aangevoerd via een tweede binnenkanaal.
3. De rookgassen van de verbrandingsketel worden via het eerste binnenkanaal afgevoerd en bovenaan de dakkap uitgeblazen.

Voor meer informatie over CLV of Triple Flow systemen, contacteer Comfort Home.
{ImageControl}
{lblDate}
{CategoriesControl} {lblTitel}
{dvText}