Blog

Alle
mei 25 / 2020
Project in de kijker: nieuwe kantoorgebouwen voor Dumobil
Comfort Home is recent aan het werk geweest in de nieuwe kantoorgebouwen van Dumobil. In een kantoorgebouw is het belangrijk om een gezond binnenklimaat te creëren om zowel de productiviteit als de gezondheid van de werknemers zo optimaal mogelijk te houden.

Swegon RX
We plaatsten een Swegon RX. Dit is een D-systeem: een luchtbehandelingskast met warmtewiel, ventilatoren met directe aandrijving evenals filters op de afblaas en extractie.
Het warmtewiel in dit toestel draait rond en zorgt voor vochtrecuperatie. Dit is ideaal om de luchtvochtigheidsgraad die wettelijk verplicht is, te behouden; maar minstens even belangrijk: een ruimte met een gecontroleerde luchtvochtigheid is gezond om in te werken. Denk maar aan minder verkoudheden etc.

Geluidsdemper met baffel
Omdat dit een groot toestel is, kan dit best veel lawaai maken. Daarom opteerden we voor geluidsdempers met baffel (zie foto). Dit zijn ronde geluidsdempers met een starre, uitwendige spiraalkoker en geperforeerde binnenmantel van gegalvaniseerd staal met tussenin een niet-ontvlambare isolatiemantel van 100 mm dik omringd door glasvlies. Dit type geluidsdemper heeft een hogere akoestische demping dan de klassieke ronde geluidsdemper.

Topkoeling
Topkoeling is een systeem voor het koelen van het gebouw met als doel het afvlakken van de temperatuurtoppen in het dagelijkse temperatuurverloop.
Concreet vertrekt het kanaalwerk met verse lucht vanuit het ventilatietoestel naar de kantoren. Onmiddellijk bij het verlaten van het toestel gaat de lucht eerst langs een reservoir met koud water. Op die manier wordt de verse lucht ook fris gehouden en vertoeft het personeel in de verschillende werkruimtes in een aangenaam klimaat.

Heeft u vragen over dit project? Bent u zelf op zoek naar de optimale ventilatie voor uw kantoorgebouw? Comfort Home heeft alles in huis om uw kantoorgebouw van de optimale ventilatie te voorzien. Twijfel dus niet om ons te contacteren via innovatie@comfort-home.be of 051 62 72 75.
mei 20 / 2020
Onze inhouse-testing van de toestellen: garantie voor kwaliteit
Comfort Home is expert in het installeren van ventilatiesystemen. Om onze klanten op de beste manier te kunnen adviseren, gaan wij onze toestellen intern testen op kwaliteit.

In ons magazijn hebben we een realistische testopstelling geconstrueerd waar wij nieuwe toestellen kunnen op aansluiten. De testopstelling is zo gemaakt dat het tracé van de buizen realistisch is om te kunnen vergelijken met een residentiële woning. Alles is erin verwerkt: de uitblaas en aanzuig met standaard-dakkappen, vijf ventielen voor afzuiging van de lucht en de daarbij horende extractiebuizen; en omgekeerd ook vijf ventielen voor toevoer van de verse lucht en de buizen voor de luchtpulsie.
Wanneer we een ventilatietoestel testen, sluiten we dit eerst correct aan op de standaard testopstelling en we gaan kijken hoe het toestel reageert op drukopbouw. We doen dit door te starten met een lage weerstand op de ventielen; geleidelijk aan bouwen we die weerstand op. Ondertussen meten we het debiet (of hoeveelheid luchtverplaatsing) met een debietmeter. Verliezen we debiet wanneer de weerstand op de ventielen hoger wordt? En hoeveel? Hoeveel weerstand kan het toestel aan om nog de nodige debieten te halen? Naast het debiet, letten we ook op het geluid. Maakt het toestel meer lawaai bij een hogere weerstand? Als klant wil je natuurlijk geen ventilatietoestel dat constant enorm veel lawaai maakt; dus daarom vinden wij het belangrijk om dit te kunnen meegeven aan onze klanten.

De technologie staat niet stil, dus dat wil zeggen dat er in onze markt constant innovaties zijn. Geregeld ontwikkelen fabrikanten nieuwe toestellen. Doordat wij deze intern gaan testen, kunnen wij u als klant een zeer gericht en gegrond advies geven over deze nieuwe toestellen.

Wens je meer te weten over de nieuwste ventilatiesystemen?
Twijfel dan niet om onze experts te contacteren via innovatie@comfort-home.be of via 051 62 72 75.

mei 18 / 2020
Bier brouwen: een werk van passie, geduld én gezonde lucht!
Wij zijn op dit moment volop bezig met een project in Brouwerij Bosteels. Voordat alle bierliefhebbers een Tripel Karmeliet kunnen uitschenken, gaat er natuurlijk een intens brouwproces aan vooraf.

Een essentieel onderdeel van dit proces is het laten nagisten en rijpen van het brouwsel. Dit gebeurt in de lagerkelder van de brouwerij. Zo kunnen de overblijvende gistdeeltjes bezinken. Om het bier van de ene tank naar de andere te verpompen wordt CO² gebruikt. Bij een lek in de installatie, ontsnapt er CO². Omdat CO² zwaarder is dan lucht, zakt deze in de ruimte en blijft de CO² laag bij de grond hangen.

Het belang van ventilatie in deze soort ruimte is van essentieel belang. De laag hangende CO²-resten kunnen zo afgezogen worden. Indien dit niet gebeurt, zou de grondoppervlakte zich snel vullen met CO², met verschillende risico’s als gevolg. Een lagerkelder is een ruimte waar men niet regelmatig komt. Indien het personeel van de brouwerij in de lagerkelder aan het werk is en een teveel aan CO² inademt, kan dit leiden tot onwel worden en eventueel flauwvallen. In extreme gevallen kan het tot overlijden leiden.

Via onze installatie op maat wordt standaard een constante ventilatie in de lagerkelder voorzien. Met specifieke CO²-sensoren laag bij de grond, zorgen we ervoor dat het ventilatiesysteem voor extra afzuiging zorgt indien het CO²-gehalte te hoog wordt. Daarbij wordt dan ook meteen terug verse lucht voorzien in de ruimte.
Op die manier is het altijd veilig vertoeven in de lagerkelder van deze brouwerij.

Heeft u vragen over deze installatie? Twijfel dan niet om contact op te nemen met onze experts via innovatie@comfort-home.be of 051 62 72 75.
dakventilator, Storkair, vervangen, rookgassen
mei 14 / 2020
Waarom uw bestaande rookgasventilator voor appartementen vervangen?

Vroeger werden in appartementen galvanisé spiralietkanalen geplaatst en boven op het dak was een dakventilator voorzien, meestal van het merk Storkair. Die ventilator stond dan in voor de afvoer van rookgassen en was eventueel ook verbonden met de ventilatie-afvoer en dampkapafvoer. Die opstellingen kun je op vandaag nog steeds terugvinden op die bestaande appartementen.

Gevaarlijk
Vanuit onze ervaring weten we dat deze systemen een groot gevaar vormen voor CO-vergiftiging omwille van twee redenen:
1/ De bestaande galva-kanalen worden aangetast door de agressieve werking van de rookgassen. Het galva kanaal wordt weggevreten, zie onderstaande foto. Op die manier ontstaan er luchtlekken en trekt de schouw valse lucht uit de koker. Op die manier worden de rookgassen niet goed meer afgevoerd. Er ontstaat slechte verbranding en de ketel verspreidt koolstofmonoxide in het appartement.
2/De werking van de ventilator moet ondergeschikt zijn aan de werking van de ketel. Dit betekent dat bij een defect van de ventilator, de cv-ketels automatisch en onmiddellijk moeten uitgeschakeld worden. Want wanneer de ventilator niet meer in werking is, dan is er geen trok meer in de schouw.

Onze oplossing:
We demonteren het bestaande kanaal, door het maximaal verticaal uit de koker te takelen nadat de bevestigingspunten verwijderd werden.
In de vrijgekomen ruimte monteren we een nieuw dubbelwandig rvs rookgaskanaal, type CLV. Deze CLV zorgt voor een collectieve rookgasafvoer en verbrandingstoevoer.
Indien het oude kanaal ook dienst deed als ventilatieschacht, dan monteren we een nieuw ventilatiekanaal en ventilator type Zehnder MX.

Voordelen:
De nieuwe situatie is veilig. Er is geen risico op CO-vergiftiging, aangezien nieuwe ketels voor de CLV gesloten toestellen zijn.
De schacht is compatibel met nieuwe gascondensatietoestellen, zodat de appartementen voldoen aan de eco-design richtlijnen en minder energie verbruiken voor de verwarming.

mei 13 / 2020
Al gehoord van de nieuwe schoorsteenpremie?
Wie overweegt om een schouwrenovatie te laten uitvoeren, krijgt nu van de gasfederatie een duwtje in de rug! Sinds dit jaar bestaat er een premie om schoorsteenrenovaties in appartementsgebouwen aan te moedigen. Op die manier wordt de keuze voor een milieu-en budgetvriendelijke oplossing aangemoedigd. Kiezen voor een condenserende ketel is kiezen voor een vermindering in CO² van 30% én een jaarlijkse besparing van circa €350 op de energiefactuur per appartement.

Vervanging naar efficiënte condenserende ketels
Wie een renovatie van de collectieve schoorsteen uitvoert, zodat op ieder individueel appartement een efficiënte condenserende ketel kan worden aangesloten, heeft recht op deze schoorsteenpremie. Het gaat specifiek over condensatieketels met CE-markering voor België die het energielabel van minimum EE-klasse “A” hebben.
Wél oppassen: een collectieve schoorsteenrenovatie om eventueel in de toekomst de centrale verwarmingsketel te vervangen door individuele condensatieketels, voldoet niet voor deze premie. Hetzelfde geldt voor een tubering van een individueel rookgasafvoerkanaal in een bestaande collectieve schouw.

Wat houdt de premie precies in? 
Het gaat om een premie van €300 per aangesloten condensatieketel, met een maximum van €15 000 voor hetzelfde appartementsgebouw. Uiteraard kan de eigenaar de premie nog steeds cumuleren met andere bestaande premies en eventuele fiscale voordelen.
De premie heeft betrekking op renovaties die na 22 november 2019 zijn uitgevoerd.

Wanneer Comfort Home de schouwrenovatie uitgevoerd heeft, brengen wij de documenten om de premie aan te vragen in orde. Daarmee bieden we onze klanten een service van A tot Z.  

Voor meer vragen over uw collectieve schouwrenovatie, kan u steeds terecht bij Comfort Home.
Contacteer ons via info@comfort-home.be of op 051 62 72 75.

mei 7 / 2020
Wat met uw ventilatiesysteem in tijden van COVID-19?
Op dit moment is de wereld nog steeds in de ban van het coronavirus. Wij willen graag wat tips meegeven omtrent de ventilatie van uw woning of werkruimte.
Sommige mensen stellen zich de vraag of de ventilatie uitgeschakeld dient te worden om luchtverplaatsing (en bijgevolg mogelijke besmetting) zo veel als mogelijk te vermijden. Maar het is bewezen dat dit niet bijdraagt tot het inperken van de verspreiding van het virus. Integendeel; toevoer van verse lucht en ventileren blijft extra noodzakelijk…


Ventileren blijft noodzakelijk
Het is aangeraden de luchttoevoer en extractieventilatie te verhogen. Het doel van ventileren is het verwijderen van vervuilde lucht en het toevoeren van verse lucht. Over het algemeen wordt aangenomen dat meer ventilatie het aantal infecties vermindert. Het REHVA, Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, geeft hierover enkele concrete richtlijnen. Ze adviseren zelfs verlengde werkingstijden voor een 24/7 ventilatie. Een maximale hoeveelheid buitenlucht moet geleverd worden en het aantal personen in de ruimte moet geminimaliseerd worden. Op die manier verhoogt men het luchtvolume per persoon, wat uiteindelijk het besmettingsgevaar doet zakken.

In tandartspraktijken is het bijvoorbeeld aan de orde om na een consultatie de ruimte voor een korte periode intens te ventileren zodat er terug voldoende verse lucht is. Op die manier wordt het besmettingsgevaar verminderd.

Bij het ontbreken van mechanische ventilatie is het belangrijk gebruik te maken van natuurlijke raamventilatie om zo voldoende te verluchten.

Reinigen van kanalen en extra verandering van luchtfilters niet nodig
Qua onderhoud blijkt dat het reinigen van kanalen praktisch geen effect heeft. Virussen die aan kleine deeltjes zijn gehecht zullen niet gemakkelijk in de ventilatiekanalen terecht komen en zullen normaal gezien door de luchtstroom worden afgevoerd. Ook verandering van buitenluchtfilters is niet nodig. Ondanks het feit dat een filter de lucht moet zuiveren, is het effect voor virusdeeltjes beperkt. De grootte van een coronavirusdeeltje is 80-160nm, hetgeen kleiner is dan het vanggebied van fijne filters. De virusdeeltjes aggregeren met grotere deeltjes die al in het vanggebied van de filters aanwezig zijn.

Vanuit het standpunt van filtervervanging, kunnen de normale onderhoudsprocedures gevolgd worden. Verstopte filters zijn in deze context geen besmettingsbron, maar ze kunnen de optimale luchttoevoer verminderen hetgeen wel een negatief effect heeft op mogelijke besmettingen binnen de ruimte. Filters moeten dus worden vervangen volgens de normale procedure wanneer de druk of tijdslimieten worden overschreden.

Heeft u vragen over deze toepassingen op uw ventilatiesysteem?
Twijfel dan niet om ons te contacteren via innovatie@comfort-home.be of via 051 62 72 75.

{ImageControl}
{lblDate}
{CategoriesControl} {lblTitel}
{dvText}
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Comfort Home HVAC bvba maakt gebruik van cookies om onze website betrouwbaar en veilig te houden, prestaties te meten en persoonlijke advertenties aan te bieden. Bij het toelaten van cookies gaat u ermee akkoord dat wij informatie delen met derde partijen, zoals onze marketingpartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. Als u de cookies weigert gebruiken wij enkel functionele cookies. Via onze Cookie Policy kan u uw voorkeuren beheren.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten