Blog

Alle
mei 14 / 2022
Hoe worden de kosten voor het aanpassen van de schouw verdeelt over de bewoners van een appartementsgebouw?
Wanneer een appartementsgebouw omschakelt naar nieuwe condensatieketels voor de verwarming, dan is er meestal een aanpassing van de schouw nodig. Een schouwrenovatie zorgt ervoor dat de rookgasafvoer compatibel wordt met condensatieketels. Meestal zit die schouw in de gemeenschap, omdat meerdere ketels samen op één schouwkanaal aangesloten zijn. Dat betekent dat de Vereniging van MedeEigenaars op een Algemene Vergadering beslist over het uitvoeren van de werken en ook over hoe de betaling van de kosten gebeurd. Bij die verdeling van de kosten kan er discussie ontstaan.


Welke uitdagingen zijn mogelijks bij het verdelen van de kosten?
Een schouwrenovatie is dusdanig specifiek dat de manier waarop de kosten voor het uitvoeren van het werk verdeelt worden, niet woordelijk beschreven zijn.
De syndicus kan geconfronteerd met een aantal praktische bezwaren. Zoals het dakappartement die een eigen doorvoer naar buiten heeft en geen gebruik maakt van de gemeenschappelijke schouw. Waardoor die van mening zijn dat ze niet hoeven mee te betalen.
Er kunnen ook zaken uit het verleden meespelen. Zo kan er vroeger beslist zijn dat het gelijkvloers niet moet meebetalen in de kosten van de lift, aangezien zij er geen gebruik van maken. Of dat de kosten voor het isoleren van het dak volgens aandelen verdeeld werd, terwijl sommige bewoners van mening zijn dat dit voor een schouw niet van toepassing is aangezien iedereen gelijkwaardig gebruik maakt van de schouw.

Die ambigu situatie kan voor discussie onder de bewoners zorgen.


Welke mogelijke verdeelsleutels worden er in de praktijk toegepast:
1. Volgens aandelen, hierbij worden de kosten verdeelt volgens de quotiteiten die opgenomen zijn in de basisakte van het gebouw.
Dit is de best beschreven formule. Maar zorgt ook voor de grootste discussies. Aangezien mensen met garages of parkeerplaatsen een groter aandeel hebben, moeten zij meer betalen in de schouwrenovatie. Terwijl het gebruik van de schouw niks te maken heeft met een bvb de garage.

2. Gelijke verdeling over alle appartementen.
Hierbij wordt geen rekening gehouden met de aandelen. Maar wordt de totale kost gedeeld door het totaal aantal appartementen. Op die manier worden parkeerplaatsen, tuinen, garageboxen ed buiten beschouwing gelaten.

3. Gelijke verdeling over de appartementen die gebruik maken van de schouw.
Hierbij worden appartementen die geen gebruik maken van de schouw (zoals dakappartement met eigen doorvoer) uit de verrekening gehaald. Zodat enkel de appartementen die gebruik maken van de schouw betalen in de kosten.


Welk advies kan Comfort Home vanuit de praktijk geven?
Wij zijn reeds bij veel, heel veel, Algemene Vergaderingen betrokken geweest.
Vanuit onze ervaring zien we dat er een goede start voor de schouwrenovatie nodig is. Wanneer voorafgaand aan de Algemene Vergadering bewoners goed geïnformeerd zijn, dan zorgt dit voor meer comfort op de vergadering. Omdat de bewoners weten wat er op hen afkomt en er geen onduidelijkheden op hun pad liggen.
We raden aan om te kijken wat er in het verleden beslist werd over andere zaken in de gemeenschap. Zodat er een beroep kan gedaan worden op analogie. Wanneer bijvoorbeeld het gelijkvloers altijd heeft meebetaald in de kosten voor de lift, waarvoor zij geen gebruik maken. Dan wordt best dezelfde verdeelsleutel als voor de lift toegepast.
Mocht in het verleden een discussie dermate verhit geraakt zijn, waarbij een vrederechter een beslissing moest nemen, dan stellen we een verdeling volgens aandelen voor.
Wanneer er geen rechtlijnigheid zit in beslissingen uit het verleden, dan is volgens ons een gelijke verdeling van de kosten over de appartementen die gebruik maken van de schouw (methode 3) de meest faire benadering.Voor meer informatie over het renoveren van schouwen zodat die geschikt zijn voor condensatieketels, contacteer Comfort Home.
jan 10 / 2022
Schriftelijke bevraging voor toewijzen schouwrenovatie
Door corona kunnen er geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd worden. Hoe verloopt dan de schriftelijke algemene vergadering om werken aan de gemeenschappelijke schouwen toe te wijzen. Zodat het bewoners toelaat om nieuwe condensatieketels te plaatsen.


Wat is er beslist?
Op vraag van de sector heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de regels voor schriftelijke besluitvorming opnieuw versoepelt. Het gaat over een gelijkaardige versoepeling zoals die al bestond van oktober 2020 tem september 2021. Want digitale vergaderingen waarop er beslissingen moeten worden genomen zijn in de praktijk niet eenvoudig. Zeker bij grotere gebouwen zorgt dit voor stilstand in de dossiers.


Hoe wordt er gestemd?
Het gaat over dezelfde voorwaarden als voor een fysieke vergadering. Er kan een beslissing worden genomen als de helft van de eigenaars deelneemt aan de stemming en ze minstens de helft van de aandelen bezig.
De syndicus verstuurt een brief met enkele vragen. Per agendapunt moet er een vraagstelling zijn waarbij er voor of tegen kan gestemd worden. De stemformulieren moeten dan drie weken na verzending bij de syndicus aankomen. Waarbij de syndicus notulen opstelt van de schriftelijke besluitvorming.


Hoe pakt de syndicus vanuit onze ervaring best een schriftelijke bevraging aan om tot een beslissing te komen voor een schouwrenovatie?
Bij een aantal gebouwen vallen er oude gasketels in panne. Wanneer de bestaande ketel niet kan herstelt worden, dan is het verplicht om een nieuwe ketel van het condenserende type te plaatsen. Bij oudere gebouwen (vuistregel: gebouwen ouder dan 2007) gaat de bestaande gemeenschappelijke schouw niet compatibel zijn met nieuwe condensatieketels.
Wij organiseren een rondgang in een aantal appartementen, zodat dit ons toelaat om een offerte op te maken.
Het is niet fout om met een aantal bewoners van een technisch comité, beheerraad of geïnteresseerden een digitale voorbereidende vergadering te organiseren. Zodat een aantal bewoners goed op de hoogte zijn en informeel advies aan hun buren kunnen geven. Voor een toelichting van het technische luik kan Comfort Home via een presentatie over de webcam een toelichting geven van de werken. Zodat de bewoners weten wat er op hen afkomt.
Daarna kan de schriftelijke algemene vergadering doorgaan.

Voor meer informatie over het vernieuwen van schouwen: contacteer Comfort Home uit Tielt.
Wij voeren schouwrenovaties uit in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen.
Bekijk ook www.schouwrenovaties.be
dec 16 / 2019
Vermijd het risico op CO-vergiftiging in uw appartement met een schouwrenovatie van Comfort Home

CO-vergiftiging
CO-vergiftiging is de belangrijkste vorm van dodelijke intoxicatie in België. CO is een geurloos en kleurloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van gas, … In een woning vormen verwarmingstoestellen en installaties voor productie van warm water mogelijke bronnen van CO.

Vernieuwde verwarmingsketels
Door de invoering van de Ecodesign-wetgeving, moeten vele appartementsbewoners zich een nieuwe condenserende verwarmingsketel aanschaffen. Vaak is de rookgasafvoer van het appartement echter niet voorzien op dergelijke ketels. In de meeste schouwen worden CLV-buizen uit aluminium gebruikt. Wanneer je als bewoner overschakelt op een condenserende gesloten ketel moeten deze aluminium buizen vervangen worden door CLV-buizen uit inox. Dit komt omdat de rookgassen die vrijkomen bij een condenserende ketel een bepaald zuur bevatten waar aluminium niet tegen bestand is.
Comfort Home is specialist in het uitvoeren van een dergelijke schouwrenovatie.
Recent voerden wij voor residentie Delvaux in Tielt zo’n renovatie uit (zie foto).

Voldoende toevoer van verse lucht naar uw verwarmingsketel
Om een volledige verbranding te kunnen voorzien in uw verwarmingsketel is voldoende zuurstof nodig. Wanneer er onvoldoende verse lucht binnengetrokken kan worden, is het risico groot dat je een onvolledige verbranding hebt waarbij CO-gassen vrijkomen. Met een up-to-date CLV-schouw garanderen wij dat er voldoende toevoer is van verse lucht.

Het belang van de juiste rookgasafvoer
Bij het verwarmingsproces van de verwarmingsketel komen verschillende rookgassen vrij. Aangezien mazout kleine hoeveelheden zwavel bevat en er bij verbranding waterdamp ontstaat, kan er in de rook zwavelzuur gevormd worden. De zure rook tast de aluminium buizen aan, waardoor de gassen niet kunnen vrijgelaten worden buiten de woning en zich kunnen opstapelen binnenshuis. Daarom is het noodzakelijk om bij de overschakeling naar een condensatieketel over te stappen op CLV-buizen uit inox die bestand zijn tegen deze zure rook. Zo kunnen alle rookgassen altijd terug naar buiten.

Comfort Home voert ondertussen een aantal jaar allerlei schouwrenovaties uit en is hét aanspreekpunt binnen West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen op vlak van de nieuwste technieken.

Heeft u vragen over uw verwarmingsketel? Wenst u advies over de schouw binnen uw appartementsgebouw of woning? Twijfel dat niet om ons te contacteren voor meer informatie via info@comfort-home.be
okt 4 / 2019
Vermijd risico op CO-vergiftiging met een schouwrenovatie van Comfort Home
Vanaf september 2015 moeten cv-ketels voldoen aan de Europese richtlijnen omtrent EcoDesign. Appartementsgebouwen zullen enkel nog energiezuinige toestellen kunnen voorzien. Elk oud apparaat zal geleidelijk aan vervangen moeten worden. De nieuwe toestellen zullen voornamelijk condenserende ketels zijn. De beste lagetemperatuurketels (zoals atmosferische met een natuurlijke afvoer van rookgassen) zullen ook aan de minimale eisen moeten voldoen.

Sinds de wijziging in de wetgeving voor rookgasafvoer krijgt Comfort Home meer en meer vraag naar oplossingen voor het overschakelen naar nieuwe condensatieketels. Vooral in appartementsgebouwen met een gemeenschappelijke schouw staan eigenaars en syndici vaak voor een moeilijke opdracht. De grote uitdaging zit in het feit dat de vroeger droger schouw, nu volledig vochtdicht moet zijn voor de nieuwe condensatieketels. Oude schouwen bestaan niet uit vochtwerend materiaal en zijn dus niet geschikt om er een nieuwe condensatieketel op aan te sluiten.

Tijdens een recente schouwrenovatie botsten we op verouderd kanaalwerk: het verouderde buizenwerk was volledig verrot (zie foto’s).
In deze situatie kunnen de rookgassen niet veilig afgevoerd worden naar buiten, waardoor de rookgassen kunnen blijven hangen in de appartementen.

Koolstofmonoxide (CO) komt vrij bij een verbranding van brandstoffen zoals gas, hout, mazout, kolen en petroleum. Een degelijke rookgasafvoer zorgt dat CO buitenshuis geraakt, maar wanneer het systeem verouderd is – zoals op deze foto’s- , kan een CO-opstapeling binnenshuis plaatsvinden. In zo’n gevallen is het belangrijk om alert te zijn voor het gevaar van CO-vergiftiging.

Vermijd risico's, ga voor gezonde lucht en laat uw schouw renoveren! Comfort Home biedt een aantal zeer elegante oplossingen met minimale verbouwingswerken. 

Voor meer info over schouwrenovaties en uw opties voor rookgasafvoer, kan u steeds bij onze experten terecht. 
051 62 72 75 of innovatie@comfort-home.be


okt 30 / 2017
Nieuwe condensatieketel? Schakel snel en elegant over
Sinds de wijziging in de wetgeving voor rookgasafvoer krijgt Comfort Home meer en meer vraag naar oplossingen voor het overschakelen naar nieuwe condensatieketels. Vooral in appartementsgebouwen met een gemeenschappelijke schouw staan eigenaars en syndici vaak voor een moeilijke opdracht. Hoe kan er vlot omgeschakeld worden, zonder dat daar omslachtige verbouwingswerken mee gepaard gaan?

De grote uitdaging zit in het feit dat de vroeger droge schouw, nu volledig vochtdicht moet zijn voor de nieuwe condensatieketels. Oude schouwen bestaan niet uit vochtwerend materiaal en zijn dus niet geschikt om er een nieuwe condensatieketel op aan te sluiten, maar hoe schakel je dan makkelijk over?

Ventichim - Liner
Onze leverancier Ventichim heeft met zijn Liner een elegante en vernieuwende oplossing ontwikkeld. Het idee is om de bestaande ruimte op zeer eenvoudige manier om te vormen tot een aangepaste schouw, zonder dat daar enige zwaar ingrijpende verbouwingswerken aan te pas komen.

Concept
De bestaande schouw wordt door middel van een vochtwerende 'kous' volledig omgevormd tot aangepaste schouw voor de nieuwe condensatieketels.

Implementatie
De stof wordt in zachte toestand volledig in de schouw geplaatst, simpelweg door deze erin te laten zakken. Vervolgens wordt de stof opengezet door ze te stomen. De Liner staat nu volledig open en benut dus de ruimte van de bestaande schouw. Daarenboven is de schouw nu vochtwerend en dus geschikt voor de aansluiting op de nieuwe condensatieketels.

Voordelen
Geen omslachtige verbouwingswerken
Korte installatieperiode
Bestaande schouw wordt benut voor nieuwe condensatieketels

Meer informatie? - www.comfort-home.be
Of contacteer ons via info@comfort-home.be of 051 627 275
{ImageControl}
{lblDate}
{CategoriesControl} {lblTitel}
{dvText}
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Comfort Home HVAC bvba maakt gebruik van cookies om onze website betrouwbaar en veilig te houden, prestaties te meten en persoonlijke advertenties aan te bieden. Bij het toelaten van cookies gaat u ermee akkoord dat wij informatie delen met derde partijen, zoals onze marketingpartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. Als u de cookies weigert gebruiken wij enkel functionele cookies. Via onze Cookie Policy kan u uw voorkeuren beheren.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten