Blog

Alle
apr 8 / 2022
Wat betekent het ventilatieplan voor publiek toegankelijke ruimtes?
Op 4 april 2022 kwam het nieuws dat het Ministerie van Volksgezondheid een ventilatieplan heeft opgemaakt voor publiek toegankelijke ruimtes. De wettekst zou in het voorjaar van 2022 definitief worden. Via dit blogbericht willen we alvast een eerst inzicht geven over wat er op vandaag reeds bekend is over dit ventilatieplan.


Voor welke gebouwen gaat het ventilatieplan van toepassing zijn?
Met publiek toegankelijke ruimtes wordt aan horeca, cinemazalen, winkelruimtes, fitnessen en dergelijke gedacht. Wanneer de wettekst klaar is, zouden eigenaars van dergelijke ruimtes vrijwillig in het systeem kunnen stappen. Vanaf 2025 zou de uitvoering van het ventilatieplan verplicht worden.


Waarom komt dit ventilatieplan er?
Het ventilatieplan is er gekomen naar aanleiding van de coronapandemie. Maar het doel wordt ruimer dan corona gezien. Men wil naar een soortgelijk label gaan zoals het label 'drinkbaar water'. Waarbij het label 'drinkbaar water' aangeeft dat water dat in jouw lichaam komt veilig is. Het label van het ventilatieplan gaat aangeven dat de lucht dat je inademt veilig is. Zodat niet enkel corona maar ook andere ziektes zoals griep, minder kans maken om door te breken.


Wat komt er allemaal in het ventilatieplan?
Op het moment van schrijven, 7 april 2022, is de wettekst nog niet definitief. Het ziet ernaar uit dat in publiek toegankelijke ruimtes een CO2 sensor zichtbaar moet opgesteld worden en er verse lucht moet toegevoerd worden. Er zou spraken zijn van twee niveaus die het label A en B krijgen. Niveau A voorziet in 40m³/h aan verse lucht per persoon zodat de CO2 concentratie minder dan 900PPM wordt. Niveau B voorziet in 25m³/h verse lucht per persoon zodat de verwachte CO2 concentratie minder dan 1200PPM wordt.


Wat betekenen die twee niveaus in de praktijk?
Volgens wat we begrepen hebben zou er met het label A en B gerichte voorwaarden kunnen opgelegd worden in het geval van een verhoogd risico op ziektes. We vermoeden dat in de herfst en in de winter publiek toegankelijke ruimtes met label A hun normale werking kunnen verder zetten. Ruimtes met label B gaan hun capaciteit moeten verminderen. Er gaan minder mensen mogen aanwezig zijn. Waardoor het risico om ziektes over te dragen in minder goed geventileerde ruimtes lager wordt.


Welke uitdagingen ziet Comfort Home bij het ventilatieplan?
Een CO2 meter heeft de beste indicatie van de luchtkwaliteit binnen. Maar tijdens de corona hebben we vastgesteld dat CO2 meters niet de juiste indicatie gaven van de luchtkwaliteit wanneer die foutief gebruikt worden. Zo zijn goedkopere CO2 sensoren niet voorzien van een automatische kalibratie en geeft de sensor na een bepaalde tijd compleet verkeerde meetwaarden.
Soms werden CO2 sensoren bij een geopend raam geplaatst. Waardoor die meetwaarde niet representatief is voor de luchtkwaliteit binnen.
Comfort Home stelt voor om richtlijnen op te geven over waar de CO2 sensor moet geplaatst worden en aan welke kwaliteitseisen die moet voldoen.
Ventilatiesystemen worden best gestuurd op basis van CO2. Zodat er minder energieverliezen zijn door vraaggestuurd ventileren. Het is mogelijk om te kiezen voor CO2 sensoren met een display. Zodat dezelfde sensor voor het visueel zichtbaar maken van de CO2 concentratie kan gebruikt worden om het ventilatiesysteem aan te sturen.

Er is een prijsverschil bij aankoop van een ventilatiesysteem om de 40m³/h per persoon te halen voor label A ipv het lagere debiet van 25m³/h per persoon voor label B. Maar dat prijsverschil is niet uitgesproken groot. Wanneer er in de herfst en in de winter een capaciteitsbeperking komt, dan betekent dat omzetverlies voor ruimtes met label B. Dan gaat het ventilatiesysteem voor label A de beste investering zijn.
Voor grote ruimtes met een sterk wisselende bezetting raden we ons hybride ventilatiesysteem D aan. Dit systeem heeft een combinatie van warmterecuperatie bij lage bezetting en een groot debiet zonder warmterecuperatie bij een drukke bezetting. Dit wordt vooral toegepast bij feestzalen en discotheken. Waarbij mensen dicht op elkaar staan en veel warmte produceren.

Meer informatie over ventilatiesystemen via www.comfort-home.be
mei 7 / 2019
Een nieuw kantoorgebouw in Tielt? Comfort Home zorgt voor de ventilatie!
Binnenkort krijgen we nieuwe buren in de Careelstraat.

H.A.P. Construct, een installateur van ramen & deuren, gevelbekleding en glascontructie, is momenteel zijn nieuwe vestiging aan het bouwen op het industrieterrein Huffesele. Welkom in de buurt, H.A.P. Construct !

Vlakbij Comfort Home bouwen zij aan nieuwe kantoren en een splinternieuwe toonzaal voor hun ramen & deuren. Voor de ventilatie binnen de firma hebben zij gerekend op de diensten van Comfort Home HVAC. In samenspraak met onze klant hebben we een project uitgewerkt op maat van hun specifieke noden. Na een paar gesprekken en een rondgang ter plaatse stelden we ons plan op. De beste oplossing voor H.A.P. was de installatie van 2 aparte D-systemen: er werd geopteerd voor een Hopper WTW voor de toonzaal & een Zehnder ComfoAir Q toestel voor het kantoorgedeelte. Het totale debiet die moet worden aan- en afgevoerd is 870m³ per uur.

Waarom kozen we voor twee verschillende toestellen voor twee verschillende soorten ruimtes? De specifieke eigenschappen per toestel variëren en waren ieder op zich beter geschikt voor de noden binnen de verschillende ruimtes binnen de firma. De Hopper WTW werd geplaatst in de nieuwe toonzaal, de refter, de sanitaire blokken en de refter. Kortom, ruimtes waarbij een luider toestel geen probleem is. Voor de bureelruimtes is het niet optimaal om je toestel te horen, dus werd voor die ruimtes gekozen voor het stillere Zehnder ComfoAir Q toestel. Zo zullen de personeelsleden ongestoord aan de slag kunnen. Naast het afstemmen van de verschillende noden in de verschillende ruimtes is het een stuk energiezuiniger om met 2 units te werken in plaats van met 1 unit.
Er werd gekozen voor kanalen in opbouw. Hier hebben wij gewerkt met verschillende diameters; zowel diameters 160mm & 200mm, maar ook 125mm werden gebruikt. Dit naargelang het debiet die moet worden afgevoerd of toegevoerd in de ruimtes.
Op de roosters worden kanaalroosters voorzien, zodat er een vlotte luchttoevoer en -afvoer kan gegarandeerd worden.
Dankzij onze installatie zal het personeel van H.A.P. kunnen genieten van een aangename werkomgeving, met voldoende zuurstoftoevoer en zonder vieze geurtjes.

Aangezien de nieuwe locatie ook langs een drukke weg én binnen een industrieterrein ligt, zorgt onze installatie ook voor het uitfilteren van vervuilde buitenlucht en fijnstof. Fijnstof is een verzamelnaam voor verschillende fijne stofdeeltjes in de lucht. Het gaat om deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer (één micrometer is een duizendste van één millimeter). Ter vergelijking: de diameter van een menselijk haar is ongeveer 70 micrometer, een korrel zand heeft een diameter van 90 micrometer. Fijnstof wordt onderverdeeld in 3 groepen en de verschillende deeltjes hebben een verschillende invloed op het lichaam. Dit gaat van hoesten, ontstekingen in de luchtwegen, verdunning van je bloedwegen, enz. Fijnstof veroorzaakt drie vierde van alle schade aan de gezondheid door milieuvervuiling en door de gezondsheidseffecten van fijnstof verliest een Vlaming gemiddeld één gezond levensjaar. Het is dus belangrijk om hier alert voor te zijn. Onze fijne filters zorgen dat fijnstof niet binnenshuis geraakt.

Wil je graag meer informatie omtrent dit project?
Wil je meer weten over de mogelijkheden op maat?
Heb je zelf een project in West- of Oost-Vlaanderen?
Geef ons gerust een seintje via innovatie@comfort-home.be of op het nummer 051-627.275


jan 18 / 2019
Cashback Renson - uw voordeel bij Comfort Home
Als Renson Ambassador hebben wij de kans gekregen van Renson om een leuke actie te mogen ondersteunen.

Wanneer je als particuliere klant een Renson apparaat besteld bij Comfort Home, mogen wij - als Renson Ambassador - onze klanten opgeven bij Renson voor een cashback van maar liefst 110 euro!
Deze actie loopt naar aanleiding van de Batibouw-beurs en is geldig van 01/02/2019 tot en met 31/03/2019.

Wil je graag profiteren van deze tijdelijke actie? Neem snel contact op met Comfort Home via innovatie@comfort-home.be of op het nummer 051-627.275


jun 1 / 2018
Geen project te groot voor Comfort Home.
Recent kreeg Comfort Home HVAC de opdracht om 2 appartementsgebouwen in Knokke te voorzien van ventilatie.

Het eerste appartementsgebouw gaat over 9 appartementen en het tweede gebouw bevat 12 appartementen. Beide gebouwen zijn aan elkaar verbonden via de kelderruimte.

Momenteel hebben wij de eerste fase van de werken aangevat in het gebouw met 9 woonunits. Hier zijn onze monteurs volop bezig met het plaatsen van alle kanalen.

In de kelderruimte is een Systeem C voorzien die de lucht afvoert via dakventilatoren. Onze projectleider heeft gekozen voor een dakventilator omdat zo plaats uit te winnen om ze meer parkeerplaats & bergingsruimte te creëren.

In beide gebouwen heeft de projectleider, in samenspraak met de bouwheer, geopteerd voor een Systeem D. Specifiek is hier gekozen voor een Zehnder D 250 plafondmodel.
Wederom is hier gedacht in functie van de ruimte. Het ventilatiesysteem zal gemonteerd worden op het plafond in de berging, zo verliezen de bewoners geen ruimte. Echter zal het voor hen comfortabel blijven om de filters te reinigen & te vervangen.

Om een optimale toevoer te genereren in verste gedeelte van de woonkamer en in de keuken, gebruiken we hier platte kanalen die lopen in de vloeren van het bovenliggende appartement. Alle kanalen die vuile lucht afvoeren & die lucht toevoeren in de slaapkamers, zijn ronde kanalen. Deze verlopen via de valse plafonds.


In de tweede fase van de werken gaan wij dan alles elektrisch aansluiten en alle ventielen plaatsen.
Bij het tweede gebouw met 12 woonunits zullen de werken die wij uitvoeren identiek zijn.


Heeft u nog vragen in verband met ventilatie in appartementsgebouwen of ventilatie in het algemeen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

U kan ons met al uw vragen bereiken via info@comfort-home.be of op het nummer 051-627.275

mei 24 / 2017
Klantenservice troef!
Reeds 10 jaar is Comfort Home actief in het plaatsen van ventilatiesystemen. Elke dag gaan we op zoek naar de nieuwste innovaties in ventilatie. Alles om de beleving van onze klanten zo optimaal mogelijk te maken.
Daarom besloten we deze maand om ook onze service uit te breiden.
Vanaf heden kunnen onze klanten ook bij ons terecht voor het onderhoud van hun toestel.

Een ventilatiesysteem D is in onze huidige samenleving lang geen overbodige luxe meer. Steeds meer mensen contacteren ons op eigen initiatief voor meer informatie omtrent een dergelijk systeem. 
Een systeem D biedt nu eenmaal natuurlijk comfort waar elke mens naar streeft in zijn woning: gezonde lucht in een tochtvrije woning.

Het spreekt voor zich dat een dergelijk systeem goed onderhouden moet worden. Onze klanten kunnen eenvoudig nieuwe filters bestellen en kunnen onze filmpjes raadplegen om snel filters te kunnen vervangen.
Maar niet enkel de filters moeten goed onderhouden worden, een systeem D bestaat ook uit componenten die op tijd en stond gereinigd of gecontroleerd moeten worden. Denk maar aan de warmtewisselaar, alle elektronische componenten, de waaier zelf, ...

Daarom biedt Comfort Home vanaf heden een onderhoudsservice aan aan zijn klanten.
Klanten kunnen kiezen tussen verschillende formules waarbij het onderhoud steeds gebeurt aan een vaste prijs.

Op die manier krijgen onze klanten geen onaangename verrassingen op hun factuur en verzekeren wij een optimale werking van hun ventilatiesysteem D.

Meer informatie over onze onderhoudsservice vindt u hier.

Klik hier indien u zich wenst te registreren voor onze onderhoudsservice voor uw ventilatiesysteem D of contacteer ons via info@comfort-home.be of 051 627 275


feb 4 / 2014
Bouwbeurs Roeselare
Comfort Home neemt dit jaar opnieuw deel aan de bouwbeurs in Roeselare.
We stellen er de systemen D met warmterecuperatie en de systemen C+EVO2 van Renson voor.

Gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar op aanvraag via info@comfort-home.be

meer informatie over ventilatie en rookgasafvoer via www.comfort-home.be
aug 23 / 2012
ventilatie in kinepraktijk
Comfort Home heeft het ventilatiesysteem geplaatst in kinepraktijk C.
De praktijk is een industrieel gebouw met verschillende praktijkruimtes, vergaderzaal, kleedruimtes en een grote centrale hal die dienst doet als oefenzaal.
Er werd gekozen voor een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie. Waarbij de ventilator een horizontaal model is dat boven op het plat dak staat. De kanalen werden als opbouw in het gebouw gemonteerd en voorzien van vlakke kanaalroosters. Op die manier dragen de strakke lijnen van ons ventilatiesysteem bij aan het industriële uitzicht van het gebouw.

Meer info over ventilatie op www.comfort-home.be of info@comfort-home.be 
{ImageControl}
{lblDate}
{CategoriesControl} {lblTitel}
{dvText}
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Comfort Home HVAC bvba maakt gebruik van cookies om onze website betrouwbaar en veilig te houden, prestaties te meten en persoonlijke advertenties aan te bieden. Bij het toelaten van cookies gaat u ermee akkoord dat wij informatie delen met derde partijen, zoals onze marketingpartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. Als u de cookies weigert gebruiken wij enkel functionele cookies. Via onze Cookie Policy kan u uw voorkeuren beheren.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten