Blog

Alle
hybride ventilatiesysteem D
nov 13 / 2021
Ventilatie van horeca

Sinds de heropening van de horeca in juni 2021 is er meer aandacht voor ventilatie en is er een streefnorm voor een CO2 concentratie die niet hoger is 900PPM.
Bij horecazaken zoals restaurants, cafés en feestzalen zijn er een aantal specifieke uitdagingen. Want de bezetting, het aantal personen die in de ruimte is, varieert sterk. Wanneer er weinig bezoekers zijn is de zaal verwarmd. Er is dan weinig ventilatie nodig, maar op die ventilatie is er wel warmterecuperatie nodig.
Naarmate er meer mensen aanwezig stijgt de ventilatiebehoefte, maar is er ook teveel warmte door warmteafgifte van mensen en apparaten.


Systeem D met warmterecuperatie voor café en restaurant
Bij kleine horecazaken is een standaard systeem D met warmterecuperatie en zomerbypass voldoende. Een CO2 sensor meet dan de bezetting en de zomerbypass regelt de hoeveelheid warmterecuperatie. Voor dit systeem mag je rekenen op een installatiekost van €480 excl BTW à €600 excl BTW per persoon.


Hybride ventilatiesysteem D voor feestzalen en amusementsparken
Bij grotere ruimtes maken we gebruik van een hybrideventilatiesysteem D. Hierbij staat een CO2-gestuurd ventilatiesysteem D met warmterecuperatie in voor de ventilatie bij de normaal bezetting. Dit is het aantal personen die er op een doordeweekse avond verwacht worden. Wanneer de CO2 productie in de ruimte van die mate is dat het systeem D met warmterecuperatie het niet meer kan ophalen, zoals er verwacht wordt bij evenementen, dan springt een goedkoper systeem zonder warmterecuperatie bij. Dit systeem zorgt dan voor voldoende verse lucht, waarbij CO2 en het warmteoverschot afgevoerd wordt.
Voor het systeem D met warmterecuperatie is er de installatiekost van €480 excl BTW à €600 excl BTW per persoon. Voor het systeem D zonder warmterecuperatie mag je rekenen op €68 excl BTW à €90 excl BTW per persoon.
Door een goede mix van die capaciteit zorgt het hybridesysteem voor een lagere installatiekost.


Contacteer Comfort Home voor meer informatie over het hybrideventilatiesysteem voor evenementzalen.
schouwbekleding liner
okt 22 / 2021
Schouwrenovatie voor condensatieketels, 5 tips voor syndici

Het is verplicht om een defecte ketel te vervangen door een condensatieketel. Voor oudere appartementsgebouwen betekent dit ook een schouwrenovatie. Die schouwrenovatie zorgt ervoor dat de rookgasafvoer compatibel wordt met nieuwe condensatieketels. Want mocht je zomaar een condensatieketel op een oude schouw zetten dan is er risico op vochtschade, CO-vergiftiging en schade aan de schouw of ketel.


Comfort Home komt dagelijks in contact met VME’s. Vanuit onze ervaring wint de syndicus met deze 5 tips veel tijd voor gebouwen die 15 jaar of ouder zijn.

1. Kondig voor elk gebouw op de algemene vergadering aan dat een schouwrenovatie er zit aan te komen. Laat in het verslag optekenen dat als ze een niet-condenserende ketel nog op de kop kunnen tikken, dit voor hen voor dubbele kosten zorgt (installatie oud type en vervanging naar condensatieketel).
2. Laat ook optekenen dat een condensatieketel niet mag geplaatst worden totdat de schouw aangepast werd.
3. Stel een technisch comité aan binnen de VME. Bij moeilijke dossiers kan er dan eerst een principebeslissing genomen worden om de schouw compatibel te maken met condensatieketels. Het technisch comité kan dan het mandaat krijgen om de praktische kant uit te werken.
4. De eigenaars kiezen privatief zelf voor hun aannemer voor de ketel. De aannemer die de schouw vernieuwt is gemeenschappelijk. Het bespaart een syndicus veel tijd wanneer de aannemer van de rookgasafvoer vlot kan communiceren met de bewoners. Vergezel de aannemer schouwrenovatie tijdens zijn rondgang, zodat u kunt vaststellen hoe de communicatie verloopt met bewoners die aanwezig zijn bij de rondgang.
5. Kies een aannemer die elk type van schouwwerken kan uitvoeren. Als er iets onverwachts opduikt die pas zichtbaar wordt bij het openmaken van de koker, dan kan die aannemer het oplossen.

Via deze link ontdekt u hoe de aanpak van Comfort Home (Tielt, West-Vlaanderen) er uitziet.

Contacteer ons via deze link.

ventilatie swegon mural rx
okt 7 / 2021
Hoe gaat Comfort Home om met de aanbevelingen voor ventilatiesystemen van gebouwen door de Hoge Gezondheidsraad.
In februari 2021 heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een document gepubliceerd getiteld ‘Aanbevelingen betreffende de ventilatie van gebouwen met uitzondering van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen om de overdracht van SARS-COV-2 via de lucht te beperken’.
Via dit blogbericht willen we onze inzichten en ervaringen delen. We beperken ons tot het luik mechanische ventilatie. Luchtzuiveraars, standalone-toestellen en ontsmettingssystemen behoren niet tot onze expertise.

Over wat gaat het document?
In het begin van de corona-epidemie was er vooral focus op het vermijden van virusverspreiding via druppels en contact van handen met oppervlakken waarop het virus terecht kwam. Ondertussen is algemeen aanvaard dat aerosolen de belangrijkste besmettingsvector op lange afstand is.
De hoge gezondheidsgraad beschrijft oa. de huidige kennis over het verspreiden van aerosolen. Welke normen er op vandaag bestaan voor nieuwe ventilatiesystemen en hoe de systemen best geregeld worden.

Wat is ons opgevallen?
• De problematiek rond aerosolen wordt tastbaar gemaakt door het te vergelijken met iemand die een sigaret rookt in een afgesloten ruimte. Hoe langer die persoon rookt, hoe kleiner de ruimte en eventueel andere rokers, zorgt ervoor dat de concentratie aan aerosolen vergroot. Hoe groter de concentratie wordt, hoe groter het besmettingsgevaar.
• Aerosolen blijven lang in de lucht hangen. Waarbij deeltjes van ca 100µm na ca 6 seconden op de grond belanden, duurt het voor deeltjes kleiner dan 5µm meer dan 5 uur vooraleer die niet langer in de lucht aanwezig zijn.
• Doordat aerosolen kleiner zijn, veroorzaken die infecties dieper in de longen.
• De HGR stelt ook een debiet van minstens 50m³/h per persoon voor en bij voorkeur zelfs 80m³/h per persoon. Waarbij de EPB-norm op vandaag rekening houdt met 22m³/h per persoon volgens de ontwerpbezetting en de federale wet voor welzijn op het werk vraagt 40m³/h per persoon.
• Verse buitenlucht is belangrijk. Recirculatie wordt sterk afgeraden en het gebruik van HEPA-filters, elektrostatische filters en UV-C lampen is niet evident.
• CO2 metingen geeft op vandaag de beste indicatie van de luchtkwaliteit.
• Parameters als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid hebben een invloed op de verspreiding van het coronavirus. Maar het bereik waarbij die een positieve invloed hebben is moeilijk uitvoerbaar.

Wat is onze insteek als installateur?
• Bij de ontwerpfase van een systeem zijn we met dit document gewapend om hogere luchtdebieten in ruimtes waar een hogere CO2 concentratie te verwachten valt te verdedigen.
• Voor residentiële ruimtes voldoet de huidige norm. Maar voor niet residentiële ruimtes zijn we bezorgd dat zonder duidelijk wettelijk kader de norm van 22m³/h behouden blijft. Waarbij 40m³/h per persoon in merendeel van de gevallen leidt tot een CO2 concentratie van ca 900PPM bij langdurige aanwezigheid in een ruimte en 50m³/h tot een concentratie van 800PPM.
• Zonder een smart-doelstelling van de overheid met daaraan gekoppelde budgetten gaan bestaande kantoren en schoolgebouwen niet uitgerust geraken met een ventilatiesysteem. Want ventilatie is niet tastbaar voor een investeerder.

Meer informatie: klik hier.

Bronvermelding:
Hoge Gezondheidsraad, HGR nr 9616
BIM Comfort Home ventilatie
jul 12 / 2021
Comfort Home ventilatie uit Tielt maakt 3D studies van zijn ventilatiesystemen.
We zijn overtuigd dat BIM (Building Information Modelling) de toekomst is, waarbij bouwtekeningen in een 3D digitaal model worden ontworpen en waarbij geometrie en informatie aan elkaar gekoppeld worden.
Medio 2021 is de technologie beschikbaar, maar nog te omslachtig om zomaar overal toe te passen. Bij Comfort Home gebruiken we een BIM-light. De light betekent dat we niet alles in 3D uittekenen, maar enkel de projecten of delen van projecten waarbij de BIM een voordeel is.

De voordelen van BIM zitten op drie niveaus.
• Je hebt het niveau van de bouwheer, waarbij die het voordeel heeft dat hij een visueel beeld van de installatie krijgt en zo meer comfort heeft in het nemen van een keuze.
Uit ons tekenpakket kunnen we renders maken van de 3D beelden van het ventilatiesysteem.
• De coördinator van het gebouw kan makkelijker verschillende technieken inplanten en met aannemers afstemmen. Zo kan er ook plaats in de technische ruimte bespaard worden.
• Wijzelf hebben het voordeel dat we een stuklijst, bill of materials, uit het pakket kunnen halen. Onze techniekers zien op voorhand waar ze moeten naartoe werken, zodat dit tijd op de werf bespaart.

We hebben na een studieronde voor Autodesk Revit gekozen. Er zijn drie redenen waarom we voor dit tekenpakket hebben gekozen.
• Wij werken in de bouwsector. Revit is gebruikelijk bij architecten en studiebureaus. Het is ook intuïtief in gebruik. Iemand zonder Revit kan een link krijgen waarop ze via een gratis online viewer door het ventilatieproject kunnen wandelen, inzoomen en roteren.
• We tekenden reeds in Autocad van Autodesk, zodat we op die manier makkelijker bestanden kunnen inlezen.
• Revit heeft een goede HVAC module, waarbij we een link kunnen maken met tal van producttekeningen van leveranciers. Zoals bvb de ventilatoren van Zehnder, Swegon, Renson en Duco kunnen vlot in de tekeningen geïmporteerd worden.

Voor meer informatie over ventilatiesystemen, contacteer ons.
decentrale ventilatie klaslokaal
sep 1 / 2020
Ventilatie van klaslokalen
Met de start van het nieuwe schooljaar is er veel te doen over de ventilatie van klaslokalen. Onderzoek van VTM en HLN heeft onlangs aangetoond dat CO2 concentratie in klaslokalen vlug kan oplopen. Dit is eigenlijk niet zo verwonderlijk. Want iedereen herinnert zich nog de geur en de slechte luchtkwaliteit toen je als leerling een klaslokaal binnenkwam waar het uur voordien een andere groep les had. Wanneer wij meedoen met Ondernemers voor de klas van Vlajo dan brengen we een CO2 sensor mee om live te tonen wat de invloed van slechte en gebrekkige ventilatie op het CO2 niveau is.


Wat is een goede luchtkwaliteit?
Er zijn verschillende parameters die kunnen gemeten worden.
• Luchtvochtigheid. Die moet tussen de 40% à 60% relatieve vochtigheid zitten. Een te lage luchtvochtigheid zorgt voor irritaties van de luchtwegen. Een te hoge luchtvochtigheid is niet aangenaam en zorgt voor schimmels.
• Het CO2 niveau moet lager zijn dan 900 PPM. Een te hoge CO2 concentratie zorgt ervoor dat je meer vermoeid wordt.
• VOC, vluchtige organische componenten, oftewel geuren en specifieke chemische stoffen zoals formaldehyde moeten tot een minimum beperkt worden.
• Op dit moment zijn er geen sensoren beschikbaar die virusdeeltjes in de lucht kunnen meten.


Waarom wordt CO2 gemeten?
CO2 is hetgeen je uitademt. Het verspreidt zich vlug en homogeen binnen een ruimte. De sensoren zijn betaalbaar en kunnen snel een stijgend CO2 niveau detecteren. Op die manier kan een ventilatiesysteem geregeld worden. Hoe meer CO2 er gemeten wordt, hoe meer er geventileerd wordt.


Waarom wordt een CO2-meting gebruikt als indicatie om verspreiding van het coronavirus te beperken?
Er zijn aanwijzingen dat een goede ventilatie voor minder besmettingsgevaar zorgt. Aangezien CO2 een goede indicatie is van de actuele bezettingsgraad in een ruimte, wordt er verwacht dat een lage CO2 waarde voor minder besmettingsgevaar zorgt.
Op het moment van schrijven, medio september 2020, is er nog geen studie beschikbaar die dit bevestigd. Er zijn ook nog geen richtlijnen over hoeveel lucht er per persoon moet voorzien worden. Op basis van onze ervaring met de luchtbehandeling van cleanrooms verwachten we 40m³/h per persoon.


Zorgt het openen van deuren en ramen voor een goede ventilatie van een klaslokaal?
Het openen van ramen en deuren zorgt voor een goede ventilatie. We zijn echter bezorgd dat het openen van ramen en deuren geen goede en duurzame oplossing is en die in de praktijk terug gesloten worden.
• Wanneer het koud is, gaan ramen terug dichtgaan omdat het koude gevoel niet aangenaam is en er veel energieverliezen zijn.
• Wanneer de deuren open staan is er overspraak tussen de verschillende klaslokalen.
• In de winter is er een lage luchtvochtigheid en gaan er meer irritaties van luchtwegen zijn.
• Wanneer er wind is, die voor een grote luchtsnelheid in een klaslokaal zorgt, wordt het risico op verspreiding van het coronavirus groter. Er zijn aanwijzingen dat een te hoge luchtsnelheid in een ruimte het virus juist sneller verspreid.


Welke oplossingen zijn er met mechanische ventilatie.
• Er is een mechanische luchtafvoer mogelijk, waarbij verse lucht via raamroosters komt. Dit is het systeem C. Voordeel: goedkoper. Nadeel meer energieverlies.
• Centrale mechanische luchttoevoer en afvoer met warmterecuperatie. Dit is het klassieke systeem D. Voordeel: zeer goede ventilatie en weinig energieverlies. Nadeel: het is duurder dan systeem C.
• Decentrale mechanische ventilatie met warmterecuperatie. Dit is een systeem D waarbij er per lokaal een luchtgroep geplaatst wordt. Dit bestaat zowel in de uitvoering van een plafondmodel als een staand vloermodel.
aug 18 / 2020
Covid en ventilatie

Wat weten we nu reeds?

Op het moment van schrijven, medio augustus 2020, zijn er aanwijzingen dat een goede ventilatie van gebouwen zorgt voor een verminderd besmettingsgevaar. Er zijn echter nog geen concrete richtlijnen waaraan ventilatiesystemen moeten voldoen om besmettingsrisico te beperken. Het European Centre for Disease Prevention and Control heeft een eerste richtlijn vooropgesteld. Op basis van onze ervaring willen we die eerste richtlijnen helpen verduidelijken en omzetten naar de praktijk.


Waarom zou airco meer risico vormen voor het verspreiden van virus en helpt ventilatie het besmettingsgevaar verminderen?
Airco heeft twee belangrijke nadelen als het gaat over het verspreiden van zogenaamde ‘large respiratory droplets’, vrij vertaald grote druppels die uit ademhaling, hoesten en niezen verspreid worden.
• Airco werkt op het principe van recirculatie. Die zuigt lucht aan uit de ruimte, verandert de temperatuur (koelen of verwarmen) en blaas diezelfde lucht terug in de ruimte.
• Airco werkt aan hoge luchtsnelheid, waardoor die druppels zich kunnen verspreiden.

Ventilatie heeft deze nadelen niet:
• Ventilatie brengt verse lucht van buiten naar binnen. Via het systeem D gebeurt de luchtaanzuig vrij hoog, meestal boven op het dak. Op dat niveau is er geen risico voor corona in de verse buitenlucht.
• Deze verse toevoerlucht wordt op een lage luchtsnelheid binnengebracht in de ruimte. Door deze lage luchtsnelheid worden grotere, lichaamseigen, vochtdruppels niet meegetrokken in de luchtstroom.


Moet ik een Hepa-filter plaatsen op mijn ventilatiesysteem.
Hepa staat voor: high-efficiency particulate air, ofwel heel fijne filtering van lucht.
Je hoeft geen extra filter op een ventilatiesysteem D te plaatsen om risico op verspreiden van het coronavirus te verminderen. De verse lucht komt rechtstreeks van buiten uit een zone die niet toegankelijk is voor mensen.
Op het moment van schrijven zijn er ook nog geen resultaten bekend dat Hepa-filters beter beschermen tegen de verspreiding van het virus.


Wat zou je aanraden bij het ontwerp van een nieuwe installatie.

Het ECDC raadt aan om bestaande ventilatiesystemen op maximum stand te laten werken en raadt sturingen zoals tijdsregeling of CO2-regeling af. Medio augustus 2020 zijn er nog geen concrete cijfers gekend waaraan een ventilatiesysteem moet voldoen om te helpen het risico op verspreiding van het virus te beperken.
Op basis van onze ervaring willen we een beredeneerde blik vooruit werpen over hoe toekomstige richtlijnen voor ventilatiesystemen er kunnen uitzien. Zodat die systemen helpen om het risico op verspreiding van covid te verminderen.

Sturing:
Wij raden een intelligente sturing aan. Het klopt dat ventilatie best op maximum draait zoals het ECDC voorstelt. Maar dit is niet energiezuinig. Een goede manier om aanwezigheid te detecteren is op basis van CO2, hetgeen je uitademt. Een meting op basis van CO2 geeft een betrouwbare indicatie van de bezetting van het gebouw. Een CO2 regelaar reageert ook heel snel.
De positie van die sensor moet wel goed gekozen worden. Wanneer één regelaar het ventilatiedebiet van het volledige systeem regelt, en die is in een afgesloten ruimte opgesteld, dan heb je inderdaad geen goede indicatie van de aanwezigheid.
• Een landschapsbureau of wachtzaal geeft meestal een goede indicatie.
• Nog beter is om per ruimte een CO2 sensor te voorzien en die te koppelen aan VAV-regelkleppen, zodat er per ruimte vraaggestuurd geventileerd wordt.

Hoeveelheid luchtdebiet:
Wij raden aan om een inschatting te maken over de bezetting van de ruimte. Op basis van onze ervaring met HVAC van gevoelige ruimtes, zoals cleanroom, vermoeden we dat 40m³/h per persoon een goede richtwaarde is.

Algemene ontwerpvoorwaarden:
We raden aan om bij de keuze van de materialen extra aandacht te besteden aan het akoestisch comfort. Want mocht een systeem storend zijn, dan merken we in de praktijk dat gebruikers het ventilatiedebiet op eigen initiatief verlagen. Waardoor het risico op besmetting stijgt. Meer aandacht voor het akoestisch comfort betekent extra geluidsdempers en een betere kwaliteit van ventilatoren.
Zorg voor een regelmaat in het onderhoud van uw ventilatiesysteem.


Voor meer informatie, neem contact met ons op.

jun 25 / 2020
Project in de kijker: herstelling aan de schouwuitlaat, hoog en droog
Voor een residentie in Heist-Aan-Zee heeft Comfort Home recent een herstelling uitgevoerd aan de schouwuitlaat.

De schouwuitlaat van het appartementsgebouw was door sterke wind en storm beschadigd geraakt en was hierdoor dringend aan vervanging toe. Op zich is dit een snel oplosbare uitdaging voor de monteurs van Comfort Home: de oude uitlaat diende eruit gehaald te worden. Deze hebben we vervangen met een gloednieuwe buis. We hebben het schoorsteengat terug opgemetst en tot slot, roofing aangebracht. Het leuke aan dit project is dat dit allemaal op hoge hoogte diende te gebeuren. Dankzij BIK Kraanverhuur stonden onze monteurs veilig, hoog en droog om dit herstellingswerk uit te voeren. Het levert alvast spectaculaire beelden op!

Comfort Home denkt altijd vooruit voor onze klanten: nu we toch ter plaatse waren, hebben we voor dit appartementsgebouw meteen ook een schouwinspectie uitgevoerd, met inspectiecamera. Met zo’n schouwcamera-inspectie kunnen we alle schouwkanalen en hun aansluitingen voor 100% in kaart brengen. Wanneer de bewoners van deze residentie later beslissen om een volledige schouwrenovatie te laten uitvoeren (omdat ze hun verwarmingsketels zouden moderniseren), dan hebben wij meteen alle informatie voorhanden om dit perfect te kunnen uitvoeren.

Heb je zelf een beschadigde uitlaat? Wens je meer te weten over onze diverse werken aan schouwen?
Twijfel niet om ons te contacteren via 051 62 72 75 of via innovatie@comfort-home.be.

jun 3 / 2020
Project in de kijker: een schouwrenovatie in residentie Fernando aan de kust
Comfort Home is aan het werk in residentie Fernando aan de kust. Daar zorgen we ervoor dat de schouw volledig gerenoveerd wordt. Dit appartementsgebouw telt 7 verdiepingen en bijgevolg 7 aansluitingen op de centrale schouw.

In samenwerking met een lokale partner werden de verwarmingsketels van de 7 appartementen vernieuwd naar een up-to-date, energiezuinige en veilige condensatieketel.

Doordat we deze ketels vervangen hebben, is het noodzakelijk om ook de schouw te vernieuwen. De bestaande schouw was een shunt-schouw gemetst met BEMAL-schouwpotten. De vernieuwde condensatieketels zijn hier niet compatibel mee en daarom plaatsen wij een inox-buis in de bestaande schouw.
Het breekwerk in de appartementen wordt met deze manier van werken ook zo minimaal mogelijk gehouden: we hoeven slechts een gat te maken van 30x30 cm. De renovatiewerken duren in totaal een 3-tal dagen.

Met onze manier kunnen we met een minimale ingreep een optimaal resultaat bekomen!

Heeft u vragen over onze schouwrenovaties?
Twijfel niet om ons te contacteren via innovatie@comfort-home.be of via 051 62 72 75.

mei 25 / 2020
Project in de kijker: nieuwe kantoorgebouwen voor Dumobil
Comfort Home is recent aan het werk geweest in de nieuwe kantoorgebouwen van Dumobil. In een kantoorgebouw is het belangrijk om een gezond binnenklimaat te creëren om zowel de productiviteit als de gezondheid van de werknemers zo optimaal mogelijk te houden.

Swegon RX
We plaatsten een Swegon RX. Dit is een D-systeem: een luchtbehandelingskast met warmtewiel, ventilatoren met directe aandrijving evenals filters op de afblaas en extractie.
Het warmtewiel in dit toestel draait rond en zorgt voor vochtrecuperatie. Dit is ideaal om de luchtvochtigheidsgraad die wettelijk verplicht is, te behouden; maar minstens even belangrijk: een ruimte met een gecontroleerde luchtvochtigheid is gezond om in te werken. Denk maar aan minder verkoudheden etc.

Geluidsdemper met baffel
Omdat dit een groot toestel is, kan dit best veel lawaai maken. Daarom opteerden we voor geluidsdempers met baffel (zie foto). Dit zijn ronde geluidsdempers met een starre, uitwendige spiraalkoker en geperforeerde binnenmantel van gegalvaniseerd staal met tussenin een niet-ontvlambare isolatiemantel van 100 mm dik omringd door glasvlies. Dit type geluidsdemper heeft een hogere akoestische demping dan de klassieke ronde geluidsdemper.

Topkoeling
Topkoeling is een systeem voor het koelen van het gebouw met als doel het afvlakken van de temperatuurtoppen in het dagelijkse temperatuurverloop.
Concreet vertrekt het kanaalwerk met verse lucht vanuit het ventilatietoestel naar de kantoren. Onmiddellijk bij het verlaten van het toestel gaat de lucht eerst langs een reservoir met koud water. Op die manier wordt de verse lucht ook fris gehouden en vertoeft het personeel in de verschillende werkruimtes in een aangenaam klimaat.

Heeft u vragen over dit project? Bent u zelf op zoek naar de optimale ventilatie voor uw kantoorgebouw? Comfort Home heeft alles in huis om uw kantoorgebouw van de optimale ventilatie te voorzien. Twijfel dus niet om ons te contacteren via innovatie@comfort-home.be of 051 62 72 75.
{ImageControl}
{lblDate}
{CategoriesControl} {lblTitel}
{dvText}
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Comfort Home HVAC bvba maakt gebruik van cookies om onze website betrouwbaar en veilig te houden, prestaties te meten en persoonlijke advertenties aan te bieden. Bij het toelaten van cookies gaat u ermee akkoord dat wij informatie delen met derde partijen, zoals onze marketingpartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. Als u de cookies weigert gebruiken wij enkel functionele cookies. Via onze Cookie Policy kan u uw voorkeuren beheren.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten