>
>
Rookgasafvoer > Nieuwe CLV >

Bij een aantal gebouwen is er geen schouwrenovatie of liner mogelijk. Dit is voornamelijk het geval bij gebouwen die de bestaande rookgassen afvoeren met een galva spiralietkanaalen dakextractor.

In deze opstelling wordt de koker opengemaakt. De bestaande spiraalkanalen en dakventilator worden gedemonteerd. In die plaats voorzien we een nieuwe CLV die in overdruk rookgassen afvoert en verse lucht naar de ketel toevoert.

Terug