Reductiefactor voor ventilatiesystemen, een verduidelijking

Tabel 1 reductiefactor ventilatiesystemen met regeling toevoer en of afvoer

Waarom een tabel met reductiefactoren voor ventilatiesystemen?

Toen de EPB wetgeving van start ging in 2006 waren de ventilatiesystemen niet-vraaggestuurd. Ondertussen is de technologie geëvolueerd en zijn er meer mogelijkheden om de ventilatiebehoefte te detecteren en het ventilatiedebiet te regelen (vraaggestuurd).

Een vraaggestuurd ventilatiesysteem is een systeem dat het luchtdebiet aanpast in functie van de behoefte.

  • Wanneer er meer vochtigheid is in de badkamer, wasplaats of keuken of geuren in het toilet dan wordt er meer lucht afgevoerd.
  • Wanneer er aanwezigheid is in de droge ruimtes zoals een bureau, leefruimte of slaapkamer dan wordt er meer lucht toegevoerd.

Hoe beter de vraagsturing werkt, hoe minder energie het systeem verbruikt en hoe lager het E-peil van een wooneenheid kan worden. Die impact op het E-peil wordt geregeld door de reductiefactor van het ventilatiesysteem. Hoe lager deze redectiefactor is, hoe beter.

Om duidelijkheid te brengen heeft de overheid een uniform overzicht gemaakt. Wanneer een systeem aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kan uit de tabel als bijlage de reductiefactor afgeleid worden.

Tegelijkertijd geeft de tabel ook een richting hoe de ventilatiesystemen in de toekomst verder kunnen evolueren.

Sinds wanneer is dit van toepassing?

De tabel met reductiefactoren staat in bijlage XII van het ministrieel besluit van 16 december 2014. Die is van toepassing voor alle systemen in woningen met een bouwvergunning vanaf 1 januari 2016.

Waarom zijn er twee tabellen?

Tabel 1 is voor ventilatiesystemen met regeling op de toevoer en/of regeling op de afvoer.

Tabel 2 is specifiek voor vraaggestuurde ventilatiesystemen C. Hierbij wordt de luchtafvoer geregeld ifv de behoefte in de droge ruimten.

Hoe wordt dit praktisch gebruikt?

Tabel 1 wordt vooral gebruikt voor ventilatiesystemen D. Medio 2016 vind je nagenoeg alle systemen terug in de laatste kolom.

Bijvoorbeeld:

• De Renson Delta heeft een reductiefactor van 0,93. Het systeem heeft niet in elke vochtige ruimte een detectie, dus zit die in kolom 3. Er is wel een CO2 sensor in het afvoerkanaal en een centrale regeling.

• De Ubbink met vraagsturing 2.0 in configuratie 1 heeft een reductiefactor van 0,49. Het systeem zit ook in de laatste kolom en er is een CO2 sensor in elke droge ruimte. Bij dit systeem wordt er in twee zones (dag/nacht) gewerkt.

Tabel 2 wordt vooral gebruikt voor ventilatiesystemen C. Zoals de Renson C+EVO2 Healthbox of de Duco Tronic.

Bijvoorbeeld een vraaggestuurd systeem zoals de standaard uitvoering van de Renson Healthbox, zonder smartzone (luchtafvoer in de slaapkamers) heeft een reductiefactor van 0,9.

Hoe ziet ventilatie in de toekomst er uit?

Voor een ventilatiesysteem D gaat er meer CO2 detectie van in de droge ruimtes zijn.

Er gaat met dag- en nachtzones gewerkt worden ipv alles centraal te regelen.

Voor een systeem D gaat er in de vochtige ruimtes vochtigheid en geuren (VOC, vluchtige organische componenten) gedetecteerd worden, zoals nu het geval is bij een vraaggestuurd systeem C.


Contacteer ons voor meer info >

Samenwerken voor een volgend project? Bezoek onze showroom.

Graag! We verwelkomen u in onze showroom om u alle toepassingen van ventilatiesystemen te tonen. We komen ook graag ter plaatse om de mogelijkheden voor een schouwrenovatie in kaart te brengen.

Afspraak maken >