Blog

Alle
jan 13 / 2023
Ventilatie in een concertzaal
Onlangs zat Comfort Home in hartje Gent om mee te werken aan de renovatie van een horecazaak. Binnenkort wordt dit project een nieuw café met een gezellige concertzaal! Wat maakt dit project bijzonder? Het maatwerk om volledig aan de noden van de ruimte te kunnen voldoen! Een horecazaak, met daarbij de ideale concertbeleving, vraagt op vlak van ventilatie een bijzondere aanpak.

In eerste instantie is het zeer belangrijk om goed te ventileren in een concertruimte.
Daarnaast is het natuurlijk essentieel om ervoor te zorgen dat er geen geluidshinder is door de toestellen wanneer er een concert aan de gang is.
Hiervoor hebben we een installatie uitgewerkt met op maat gemaakte kanalen, verwerkt in een speciaal plafond (van slechts 30 cm breed). In ditzelfde plafond zaten alle aansluitingen voor lichtpunten én zit er koeling in verwerkt.
De ventilatie haalt een debiet tot 2000 m³/uur, maar door de combinatie van een geluidsdempende omkasting én een geluidsdemper voor het kanaalwerk heb je een minimale geluidsoverlast.

Graag meer weten over dit project? Zelf van plan om een horecazaak op te starten of te verbouwen?
Twijfel dan niet om contact op te nemen met onze experts via 051 62 72 75 of via innovatie@comfort-home.be.

jan 13 / 2023
Dalemans gasdetectie in het gamma van Comfort Home
Voor de ventilatie van parkings of laboratoria werken we graag samen met de materialen van Dalemans.
Meestal gebruiken we de componenten Octocplus en D 420. Maar andere componenten zijn ook mogelijk op basis van het soort gas dat we moeten meten.

Octoplus is een alarm- en meetcentrale voor explosieve en gassen.
• Er zijn 4 alarmdrempels aanwezig
• 8 analoge ingangen
• Grafisch lcd-scherm
• Mogelijkheid tot programmering via pc en toetsenbord.
Er is een garantie voorzien van 3 jaar
Er wordt op een efficiënte manier detectors verstuurd voor explosieve en toxische gassen
Vanwege de juistheid en de flexibiliteit wordt dit vaak geplaatst in parkings, laboratoria,
Op ieder moment van de dag, kan de gasconcentratie gemeten worden.
Als een lek of te hoge gasconcentratie wordt vastgesteld kan er een ventilatie in gang gestoken worden of er kan een sirene laten afgespeeld worden. Dankzij de 4 alarmdrempels kunnen we altijd meten hoe hoog het gas zit.

De sensor D420 meet verschillende gassen. Zo kan het toestel CO, CO2, NO2, NH3 en O2 monitoren. De sensor is specifiek bedoeld voor garages, laboratoria en koelruimtes.
Het toestel meet elektrochemisch: deze cel is bestaat uit een werkelektrode, een tegenelektrode en een referentie-elektrode.
Deze elektroden zitten in de binnenkant van de behuizing.
Deze vorm van meten verbruikt veel minder energie.

Voor meer informatie over de ventilatie van parkeergarages en laboratoria. Contacteer ons.
aug 9 / 2022
Kan een bestaand appartement dat met een niet-condenserende ketel op gas verwarmt makkelijk overschakelen naar elektrische verwarming?
Wij krijgen vaak de vraag of het een optie is om bij een defect aan de verwarming van een individuele chauffageketel in een appartementsgebouw over te schakelen op elektriciteit. Daarbij is er elektrische verwarming en een elektrische boiler voor warm water.


Op basis van onze ervaring kunnen we meegeven dat dit een tijdelijke oplossing kan zijn voor een individueel appartement met een onverwachte panne. Wanneer er een acute situatie is kunnen de bewoners van dit ene appartement geholpen worden. Zo is er wat tijdsmarge totdat er een overeenkomst is met een aannemer voor een schouwrenovatie, zodat gans het gebouw van nieuwe condensatieketels kan voorzien worden.


Dit is echter geen permanente oplossing. Want wanneer er één ketel defect gaat, volgt de rest ook. Meerdere appartementen elektrisch laten overschakelen is geen optie, aangezien het elektrisch vermogen dat de nutsmaatschappij binnenbrengt in het gebouw niet toereikend is voor alle appartementen. Dit bemoeilijkt ook het beslissingsproces voor een schouwrenovatie.


Overschakelen naar een energiezuinige warmtepomp in een bestaand appartement is in de praktijk niet haalbaar. Want:
• meestal is er geen plaats voor de meer omvangrijke warmtepompinstallatie.
• voor de goede werking van een warmtepomp moet het gebouw zeer goed geïsoleerd zijn. Enkel nieuwbouw is voldoende geïsoleerd om de werking op de lage temperatuur van de warmtepomp goed te doen.


Kortom: wij raden aan om bij een onverwachte en acute panne één appartement tijdelijk op elektrische verwarming om te schakelen. Zodat de aannemers tijd hebben om het gebouw aan te passen zodat nieuwe condenserende ketels mogelijk zijn.

Voor meer informatie over het omschakelen naar condensatieketels in meergezinswoningen: neem contact met ons op.
CO2 sensor; ventilatie; Comfort Home
aug 5 / 2022
Nieuwe CO2 sensoren van Zehnder
Vanaf 2023 brengt Zehnder nieuwe CO2 sensoren uit die compatibel zijn met hun populaire reeks toestellen van het type ComfoAir Q. Op die manier wordt het eenvoudiger om de ventilatiebehoefte te sturen, zodat er vraaggestuurde ventilatie mogelijk is op basis van een accurate meting van de hoeveelheid mensen die in een ruimte zijn.


Waarom CO2 meting?
Als het gaat over aanwezigheid van mensen in droge ruimtes, zoals een living of slaapkamer maar evengoed burelen en kantoren, dan biedt een meting van het CO2 niveau de beste indicatie voor de hoeveelheid verse lucht die er nodig is. Want mensen ademen CO2 uit. Hoe meer mensen in een ruimte aanwezig zijn, hoe groter de CO2 concentratie wordt.
Het gaat over een continu meting die het ventilatiedebiet rechtstreeks aanstuurt. Zodat er ook niet teveel geventileerd wordt. Deze manier van vraaggestuurd ventileren wordt ook aangemoedigd via de EPB, zodat er via een reductiefactor een verlaging van het E-peil mogelijk is.


Hoe werkt de CO2 meting van Zehnder?
Merendeel van de sensoren die op de markt beschikbaar zijn werken met een 0-10V regeling. Dit heeft het voordeel dat EC-motoren rechtstreeks kunnen aangestuurd worden.
Zehnder heeft ervoor gekozen om met een eigen communicatieprotocol te werken, het zogenaamde ComfoNet. Hierdoor kunnen ze extra features aanbieden en is er een identificatie per ruimte mogelijk.


Meer informatie? Contacteer ons via www.comfort-home.be
mei 14 / 2022
Hoe worden de kosten voor het aanpassen van de schouw verdeelt over de bewoners van een appartementsgebouw?
Wanneer een appartementsgebouw omschakelt naar nieuwe condensatieketels voor de verwarming, dan is er meestal een aanpassing van de schouw nodig. Een schouwrenovatie zorgt ervoor dat de rookgasafvoer compatibel wordt met condensatieketels. Meestal zit die schouw in de gemeenschap, omdat meerdere ketels samen op één schouwkanaal aangesloten zijn. Dat betekent dat de Vereniging van MedeEigenaars op een Algemene Vergadering beslist over het uitvoeren van de werken en ook over hoe de betaling van de kosten gebeurd. Bij die verdeling van de kosten kan er discussie ontstaan.


Welke uitdagingen zijn mogelijks bij het verdelen van de kosten?
Een schouwrenovatie is dusdanig specifiek dat de manier waarop de kosten voor het uitvoeren van het werk verdeelt worden, niet woordelijk beschreven zijn.
De syndicus kan geconfronteerd met een aantal praktische bezwaren. Zoals het dakappartement die een eigen doorvoer naar buiten heeft en geen gebruik maakt van de gemeenschappelijke schouw. Waardoor die van mening zijn dat ze niet hoeven mee te betalen.
Er kunnen ook zaken uit het verleden meespelen. Zo kan er vroeger beslist zijn dat het gelijkvloers niet moet meebetalen in de kosten van de lift, aangezien zij er geen gebruik van maken. Of dat de kosten voor het isoleren van het dak volgens aandelen verdeeld werd, terwijl sommige bewoners van mening zijn dat dit voor een schouw niet van toepassing is aangezien iedereen gelijkwaardig gebruik maakt van de schouw.

Die ambigu situatie kan voor discussie onder de bewoners zorgen.


Welke mogelijke verdeelsleutels worden er in de praktijk toegepast:
1. Volgens aandelen, hierbij worden de kosten verdeelt volgens de quotiteiten die opgenomen zijn in de basisakte van het gebouw.
Dit is de best beschreven formule. Maar zorgt ook voor de grootste discussies. Aangezien mensen met garages of parkeerplaatsen een groter aandeel hebben, moeten zij meer betalen in de schouwrenovatie. Terwijl het gebruik van de schouw niks te maken heeft met een bvb de garage.

2. Gelijke verdeling over alle appartementen.
Hierbij wordt geen rekening gehouden met de aandelen. Maar wordt de totale kost gedeeld door het totaal aantal appartementen. Op die manier worden parkeerplaatsen, tuinen, garageboxen ed buiten beschouwing gelaten.

3. Gelijke verdeling over de appartementen die gebruik maken van de schouw.
Hierbij worden appartementen die geen gebruik maken van de schouw (zoals dakappartement met eigen doorvoer) uit de verrekening gehaald. Zodat enkel de appartementen die gebruik maken van de schouw betalen in de kosten.


Welk advies kan Comfort Home vanuit de praktijk geven?
Wij zijn reeds bij veel, heel veel, Algemene Vergaderingen betrokken geweest.
Vanuit onze ervaring zien we dat er een goede start voor de schouwrenovatie nodig is. Wanneer voorafgaand aan de Algemene Vergadering bewoners goed geïnformeerd zijn, dan zorgt dit voor meer comfort op de vergadering. Omdat de bewoners weten wat er op hen afkomt en er geen onduidelijkheden op hun pad liggen.
We raden aan om te kijken wat er in het verleden beslist werd over andere zaken in de gemeenschap. Zodat er een beroep kan gedaan worden op analogie. Wanneer bijvoorbeeld het gelijkvloers altijd heeft meebetaald in de kosten voor de lift, waarvoor zij geen gebruik maken. Dan wordt best dezelfde verdeelsleutel als voor de lift toegepast.
Mocht in het verleden een discussie dermate verhit geraakt zijn, waarbij een vrederechter een beslissing moest nemen, dan stellen we een verdeling volgens aandelen voor.
Wanneer er geen rechtlijnigheid zit in beslissingen uit het verleden, dan is volgens ons een gelijke verdeling van de kosten over de appartementen die gebruik maken van de schouw (methode 3) de meest faire benadering.Voor meer informatie over het renoveren van schouwen zodat die geschikt zijn voor condensatieketels, contacteer Comfort Home.
apr 8 / 2022
Wat betekent het ventilatieplan voor publiek toegankelijke ruimtes?
Op 4 april 2022 kwam het nieuws dat het Ministerie van Volksgezondheid een ventilatieplan heeft opgemaakt voor publiek toegankelijke ruimtes. De wettekst zou in het voorjaar van 2022 definitief worden. Via dit blogbericht willen we alvast een eerst inzicht geven over wat er op vandaag reeds bekend is over dit ventilatieplan.


Voor welke gebouwen gaat het ventilatieplan van toepassing zijn?
Met publiek toegankelijke ruimtes wordt aan horeca, cinemazalen, winkelruimtes, fitnessen en dergelijke gedacht. Wanneer de wettekst klaar is, zouden eigenaars van dergelijke ruimtes vrijwillig in het systeem kunnen stappen. Vanaf 2025 zou de uitvoering van het ventilatieplan verplicht worden.


Waarom komt dit ventilatieplan er?
Het ventilatieplan is er gekomen naar aanleiding van de coronapandemie. Maar het doel wordt ruimer dan corona gezien. Men wil naar een soortgelijk label gaan zoals het label 'drinkbaar water'. Waarbij het label 'drinkbaar water' aangeeft dat water dat in jouw lichaam komt veilig is. Het label van het ventilatieplan gaat aangeven dat de lucht dat je inademt veilig is. Zodat niet enkel corona maar ook andere ziektes zoals griep, minder kans maken om door te breken.


Wat komt er allemaal in het ventilatieplan?
Op het moment van schrijven, 7 april 2022, is de wettekst nog niet definitief. Het ziet ernaar uit dat in publiek toegankelijke ruimtes een CO2 sensor zichtbaar moet opgesteld worden en er verse lucht moet toegevoerd worden. Er zou spraken zijn van twee niveaus die het label A en B krijgen. Niveau A voorziet in 40m³/h aan verse lucht per persoon zodat de CO2 concentratie minder dan 900PPM wordt. Niveau B voorziet in 25m³/h verse lucht per persoon zodat de verwachte CO2 concentratie minder dan 1200PPM wordt.


Wat betekenen die twee niveaus in de praktijk?
Volgens wat we begrepen hebben zou er met het label A en B gerichte voorwaarden kunnen opgelegd worden in het geval van een verhoogd risico op ziektes. We vermoeden dat in de herfst en in de winter publiek toegankelijke ruimtes met label A hun normale werking kunnen verder zetten. Ruimtes met label B gaan hun capaciteit moeten verminderen. Er gaan minder mensen mogen aanwezig zijn. Waardoor het risico om ziektes over te dragen in minder goed geventileerde ruimtes lager wordt.


Welke uitdagingen ziet Comfort Home bij het ventilatieplan?
Een CO2 meter heeft de beste indicatie van de luchtkwaliteit binnen. Maar tijdens de corona hebben we vastgesteld dat CO2 meters niet de juiste indicatie gaven van de luchtkwaliteit wanneer die foutief gebruikt worden. Zo zijn goedkopere CO2 sensoren niet voorzien van een automatische kalibratie en geeft de sensor na een bepaalde tijd compleet verkeerde meetwaarden.
Soms werden CO2 sensoren bij een geopend raam geplaatst. Waardoor die meetwaarde niet representatief is voor de luchtkwaliteit binnen.
Comfort Home stelt voor om richtlijnen op te geven over waar de CO2 sensor moet geplaatst worden en aan welke kwaliteitseisen die moet voldoen.
Ventilatiesystemen worden best gestuurd op basis van CO2. Zodat er minder energieverliezen zijn door vraaggestuurd ventileren. Het is mogelijk om te kiezen voor CO2 sensoren met een display. Zodat dezelfde sensor voor het visueel zichtbaar maken van de CO2 concentratie kan gebruikt worden om het ventilatiesysteem aan te sturen.

Er is een prijsverschil bij aankoop van een ventilatiesysteem om de 40m³/h per persoon te halen voor label A ipv het lagere debiet van 25m³/h per persoon voor label B. Maar dat prijsverschil is niet uitgesproken groot. Wanneer er in de herfst en in de winter een capaciteitsbeperking komt, dan betekent dat omzetverlies voor ruimtes met label B. Dan gaat het ventilatiesysteem voor label A de beste investering zijn.
Voor grote ruimtes met een sterk wisselende bezetting raden we ons hybride ventilatiesysteem D aan. Dit systeem heeft een combinatie van warmterecuperatie bij lage bezetting en een groot debiet zonder warmterecuperatie bij een drukke bezetting. Dit wordt vooral toegepast bij feestzalen en discotheken. Waarbij mensen dicht op elkaar staan en veel warmte produceren.

Meer informatie over ventilatiesystemen via www.comfort-home.be
team comfort home, jobs, sales engineer
mrt 26 / 2022
Vacature Sales Engineer Ventilatie
We hebben een nieuwe vacature: sales engineer ventilatie.

Je staat in voor het verkopen van ventilatiesystemen en rookgasafvoer. Je krijgt hiervoor ondersteuning van een calculator en een tekenaar om een detailofferte en leidingschema op te maken. We voorzien een grondig opleidingstraject en maken van jou een echte Comfort Home Ambassadeur.
Nadat het project verkocht is wordt het werk opgevolgd door één van de collega’s van de projectafdeling. Jij staat in voor de overdracht en zij voeren het werk uit.
Jouw klanten zijn hoofdzakelijk bouwpromotoren, syndici, studiebureau en architecten. We werken in regio West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

Wie zijn wij?
Comfort Home is gespecialiseerd in de installatie en onderhoud van ventilatiesystemen en rookgasafvoer voor woningen, appartementen, kantoorgebouwen en industriële sites.
Ons doel is om kwalitatief werk af te leveren aan onze klanten. Onze continue groei bewijst dat we hierin slagen, dit dankzij de dagelijkse inzet van 21 gedreven collega’s.

Wie ben jij?
Eerst en vooral ben je een teamspeler. Dit is de grootste sterkte van Comfort Home.
Je koppelt jouw master of bachelor diploma aan een ruime ervaring (+10 jaar) binnen sales en/of HVAC.
Je communiceert vlot, krijgt energie van het leggen van contacten en profileert je als een betrouwbaar aanspreekpunt voor jouw klanten.


Kijk jij uit naar een carrièreswitch? Wil jij jouw ervaring gebruiken om onze sales afdeling op een gestructureerde manier verder uit te bouwen? Contacteer ons of mail naar jobs@comfort-home.be en wie weet verwelkomen we jou binnenkort in ons groeiend team!

jan 10 / 2022
Schriftelijke bevraging voor toewijzen schouwrenovatie
Door corona kunnen er geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd worden. Hoe verloopt dan de schriftelijke algemene vergadering om werken aan de gemeenschappelijke schouwen toe te wijzen. Zodat het bewoners toelaat om nieuwe condensatieketels te plaatsen.


Wat is er beslist?
Op vraag van de sector heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de regels voor schriftelijke besluitvorming opnieuw versoepelt. Het gaat over een gelijkaardige versoepeling zoals die al bestond van oktober 2020 tem september 2021. Want digitale vergaderingen waarop er beslissingen moeten worden genomen zijn in de praktijk niet eenvoudig. Zeker bij grotere gebouwen zorgt dit voor stilstand in de dossiers.


Hoe wordt er gestemd?
Het gaat over dezelfde voorwaarden als voor een fysieke vergadering. Er kan een beslissing worden genomen als de helft van de eigenaars deelneemt aan de stemming en ze minstens de helft van de aandelen bezig.
De syndicus verstuurt een brief met enkele vragen. Per agendapunt moet er een vraagstelling zijn waarbij er voor of tegen kan gestemd worden. De stemformulieren moeten dan drie weken na verzending bij de syndicus aankomen. Waarbij de syndicus notulen opstelt van de schriftelijke besluitvorming.


Hoe pakt de syndicus vanuit onze ervaring best een schriftelijke bevraging aan om tot een beslissing te komen voor een schouwrenovatie?
Bij een aantal gebouwen vallen er oude gasketels in panne. Wanneer de bestaande ketel niet kan herstelt worden, dan is het verplicht om een nieuwe ketel van het condenserende type te plaatsen. Bij oudere gebouwen (vuistregel: gebouwen ouder dan 2007) gaat de bestaande gemeenschappelijke schouw niet compatibel zijn met nieuwe condensatieketels.
Wij organiseren een rondgang in een aantal appartementen, zodat dit ons toelaat om een offerte op te maken.
Het is niet fout om met een aantal bewoners van een technisch comité, beheerraad of geïnteresseerden een digitale voorbereidende vergadering te organiseren. Zodat een aantal bewoners goed op de hoogte zijn en informeel advies aan hun buren kunnen geven. Voor een toelichting van het technische luik kan Comfort Home via een presentatie over de webcam een toelichting geven van de werken. Zodat de bewoners weten wat er op hen afkomt.
Daarna kan de schriftelijke algemene vergadering doorgaan.

Voor meer informatie over het vernieuwen van schouwen: contacteer Comfort Home uit Tielt.
Wij voeren schouwrenovaties uit in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen.
Bekijk ook www.schouwrenovaties.be
hybride ventilatiesysteem D
nov 13 / 2021
Ventilatie van horeca

Sinds de heropening van de horeca in juni 2021 is er meer aandacht voor ventilatie en is er een streefnorm voor een CO2 concentratie die niet hoger is 900PPM.
Bij horecazaken zoals restaurants, cafés en feestzalen zijn er een aantal specifieke uitdagingen. Want de bezetting, het aantal personen die in de ruimte is, varieert sterk. Wanneer er weinig bezoekers zijn is de zaal verwarmd. Er is dan weinig ventilatie nodig, maar op die ventilatie is er wel warmterecuperatie nodig.
Naarmate er meer mensen aanwezig stijgt de ventilatiebehoefte, maar is er ook teveel warmte door warmteafgifte van mensen en apparaten.


Systeem D met warmterecuperatie voor café en restaurant
Bij kleine horecazaken is een standaard systeem D met warmterecuperatie en zomerbypass voldoende. Een CO2 sensor meet dan de bezetting en de zomerbypass regelt de hoeveelheid warmterecuperatie. Voor dit systeem mag je rekenen op een installatiekost van €480 excl BTW à €600 excl BTW per persoon.


Hybride ventilatiesysteem D voor feestzalen en amusementsparken
Bij grotere ruimtes maken we gebruik van een hybrideventilatiesysteem D. Hierbij staat een CO2-gestuurd ventilatiesysteem D met warmterecuperatie in voor de ventilatie bij de normaal bezetting. Dit is het aantal personen die er op een doordeweekse avond verwacht worden. Wanneer de CO2 productie in de ruimte van die mate is dat het systeem D met warmterecuperatie het niet meer kan ophalen, zoals er verwacht wordt bij evenementen, dan springt een goedkoper systeem zonder warmterecuperatie bij. Dit systeem zorgt dan voor voldoende verse lucht, waarbij CO2 en het warmteoverschot afgevoerd wordt.
Voor het systeem D met warmterecuperatie is er de installatiekost van €480 excl BTW à €600 excl BTW per persoon. Voor het systeem D zonder warmterecuperatie mag je rekenen op €68 excl BTW à €90 excl BTW per persoon.
Door een goede mix van die capaciteit zorgt het hybridesysteem voor een lagere installatiekost.


Contacteer Comfort Home voor meer informatie over het hybrideventilatiesysteem voor evenementzalen.
{ImageControl}
{lblDate}
{CategoriesControl} {lblTitel}
{dvText}
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Comfort Home HVAC bvba maakt gebruik van cookies om onze website betrouwbaar en veilig te houden, prestaties te meten en persoonlijke advertenties aan te bieden. Bij het toelaten van cookies gaat u ermee akkoord dat wij informatie delen met derde partijen, zoals onze marketingpartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. Als u de cookies weigert gebruiken wij enkel functionele cookies. Via onze Cookie Policy kan u uw voorkeuren beheren.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten