Blog

Alle
BIM Comfort Home ventilatie
jul 12 / 2021
Comfort Home ventilatie uit Tielt maakt 3D studies van zijn ventilatiesystemen.
We zijn overtuigd dat BIM (Building Information Modelling) de toekomst is, waarbij bouwtekeningen in een 3D digitaal model worden ontworpen en waarbij geometrie en informatie aan elkaar gekoppeld worden.
Medio 2021 is de technologie beschikbaar, maar nog te omslachtig om zomaar overal toe te passen. Bij Comfort Home gebruiken we een BIM-light. De light betekent dat we niet alles in 3D uittekenen, maar enkel de projecten of delen van projecten waarbij de BIM een voordeel is.

De voordelen van BIM zitten op drie niveaus.
• Je hebt het niveau van de bouwheer, waarbij die het voordeel heeft dat hij een visueel beeld van de installatie krijgt en zo meer comfort heeft in het nemen van een keuze.
Uit ons tekenpakket kunnen we renders maken van de 3D beelden van het ventilatiesysteem.
• De coördinator van het gebouw kan makkelijker verschillende technieken inplanten en met aannemers afstemmen. Zo kan er ook plaats in de technische ruimte bespaard worden.
• Wijzelf hebben het voordeel dat we een stuklijst, bill of materials, uit het pakket kunnen halen. Onze techniekers zien op voorhand waar ze moeten naartoe werken, zodat dit tijd op de werf bespaart.

We hebben na een studieronde voor Autodesk Revit gekozen. Er zijn drie redenen waarom we voor dit tekenpakket hebben gekozen.
• Wij werken in de bouwsector. Revit is gebruikelijk bij architecten en studiebureaus. Het is ook intuïtief in gebruik. Iemand zonder Revit kan een link krijgen waarop ze via een gratis online viewer door het ventilatieproject kunnen wandelen, inzoomen en roteren.
• We tekenden reeds in Autocad van Autodesk, zodat we op die manier makkelijker bestanden kunnen inlezen.
• Revit heeft een goede HVAC module, waarbij we een link kunnen maken met tal van producttekeningen van leveranciers. Zoals bvb de ventilatoren van Zehnder, Swegon, Renson en Duco kunnen vlot in de tekeningen geïmporteerd worden.

Voor meer informatie over ventilatiesystemen, contacteer ons.
decentrale ventilatie klaslokaal
sep 1 / 2020
Ventilatie van klaslokalen
Met de start van het nieuwe schooljaar is er veel te doen over de ventilatie van klaslokalen. Onderzoek van VTM en HLN heeft onlangs aangetoond dat CO2 concentratie in klaslokalen vlug kan oplopen. Dit is eigenlijk niet zo verwonderlijk. Want iedereen herinnert zich nog de geur en de slechte luchtkwaliteit toen je als leerling een klaslokaal binnenkwam waar het uur voordien een andere groep les had. Wanneer wij meedoen met Ondernemers voor de klas van Vlajo dan brengen we een CO2 sensor mee om live te tonen wat de invloed van slechte en gebrekkige ventilatie op het CO2 niveau is.


Wat is een goede luchtkwaliteit?
Er zijn verschillende parameters die kunnen gemeten worden.
• Luchtvochtigheid. Die moet tussen de 40% à 60% relatieve vochtigheid zitten. Een te lage luchtvochtigheid zorgt voor irritaties van de luchtwegen. Een te hoge luchtvochtigheid is niet aangenaam en zorgt voor schimmels.
• Het CO2 niveau moet lager zijn dan 900 PPM. Een te hoge CO2 concentratie zorgt ervoor dat je meer vermoeid wordt.
• VOC, vluchtige organische componenten, oftewel geuren en specifieke chemische stoffen zoals formaldehyde moeten tot een minimum beperkt worden.
• Op dit moment zijn er geen sensoren beschikbaar die virusdeeltjes in de lucht kunnen meten.


Waarom wordt CO2 gemeten?
CO2 is hetgeen je uitademt. Het verspreidt zich vlug en homogeen binnen een ruimte. De sensoren zijn betaalbaar en kunnen snel een stijgend CO2 niveau detecteren. Op die manier kan een ventilatiesysteem geregeld worden. Hoe meer CO2 er gemeten wordt, hoe meer er geventileerd wordt.


Waarom wordt een CO2-meting gebruikt als indicatie om verspreiding van het coronavirus te beperken?
Er zijn aanwijzingen dat een goede ventilatie voor minder besmettingsgevaar zorgt. Aangezien CO2 een goede indicatie is van de actuele bezettingsgraad in een ruimte, wordt er verwacht dat een lage CO2 waarde voor minder besmettingsgevaar zorgt.
Op het moment van schrijven, medio september 2020, is er nog geen studie beschikbaar die dit bevestigd. Er zijn ook nog geen richtlijnen over hoeveel lucht er per persoon moet voorzien worden. Op basis van onze ervaring met de luchtbehandeling van cleanrooms verwachten we 40m³/h per persoon.


Zorgt het openen van deuren en ramen voor een goede ventilatie van een klaslokaal?
Het openen van ramen en deuren zorgt voor een goede ventilatie. We zijn echter bezorgd dat het openen van ramen en deuren geen goede en duurzame oplossing is en die in de praktijk terug gesloten worden.
• Wanneer het koud is, gaan ramen terug dichtgaan omdat het koude gevoel niet aangenaam is en er veel energieverliezen zijn.
• Wanneer de deuren open staan is er overspraak tussen de verschillende klaslokalen.
• In de winter is er een lage luchtvochtigheid en gaan er meer irritaties van luchtwegen zijn.
• Wanneer er wind is, die voor een grote luchtsnelheid in een klaslokaal zorgt, wordt het risico op verspreiding van het coronavirus groter. Er zijn aanwijzingen dat een te hoge luchtsnelheid in een ruimte het virus juist sneller verspreid.


Welke oplossingen zijn er met mechanische ventilatie.
• Er is een mechanische luchtafvoer mogelijk, waarbij verse lucht via raamroosters komt. Dit is het systeem C. Voordeel: goedkoper. Nadeel meer energieverlies.
• Centrale mechanische luchttoevoer en afvoer met warmterecuperatie. Dit is het klassieke systeem D. Voordeel: zeer goede ventilatie en weinig energieverlies. Nadeel: het is duurder dan systeem C.
• Decentrale mechanische ventilatie met warmterecuperatie. Dit is een systeem D waarbij er per lokaal een luchtgroep geplaatst wordt. Dit bestaat zowel in de uitvoering van een plafondmodel als een staand vloermodel.
aug 18 / 2020
Covid en ventilatie

Wat weten we nu reeds?

Op het moment van schrijven, medio augustus 2020, zijn er aanwijzingen dat een goede ventilatie van gebouwen zorgt voor een verminderd besmettingsgevaar. Er zijn echter nog geen concrete richtlijnen waaraan ventilatiesystemen moeten voldoen om besmettingsrisico te beperken. Het European Centre for Disease Prevention and Control heeft een eerste richtlijn vooropgesteld. Op basis van onze ervaring willen we die eerste richtlijnen helpen verduidelijken en omzetten naar de praktijk.


Waarom zou airco meer risico vormen voor het verspreiden van virus en helpt ventilatie het besmettingsgevaar verminderen?
Airco heeft twee belangrijke nadelen als het gaat over het verspreiden van zogenaamde ‘large respiratory droplets’, vrij vertaald grote druppels die uit ademhaling, hoesten en niezen verspreid worden.
• Airco werkt op het principe van recirculatie. Die zuigt lucht aan uit de ruimte, verandert de temperatuur (koelen of verwarmen) en blaas diezelfde lucht terug in de ruimte.
• Airco werkt aan hoge luchtsnelheid, waardoor die druppels zich kunnen verspreiden.

Ventilatie heeft deze nadelen niet:
• Ventilatie brengt verse lucht van buiten naar binnen. Via het systeem D gebeurt de luchtaanzuig vrij hoog, meestal boven op het dak. Op dat niveau is er geen risico voor corona in de verse buitenlucht.
• Deze verse toevoerlucht wordt op een lage luchtsnelheid binnengebracht in de ruimte. Door deze lage luchtsnelheid worden grotere, lichaamseigen, vochtdruppels niet meegetrokken in de luchtstroom.


Moet ik een Hepa-filter plaatsen op mijn ventilatiesysteem.
Hepa staat voor: high-efficiency particulate air, ofwel heel fijne filtering van lucht.
Je hoeft geen extra filter op een ventilatiesysteem D te plaatsen om risico op verspreiden van het coronavirus te verminderen. De verse lucht komt rechtstreeks van buiten uit een zone die niet toegankelijk is voor mensen.
Op het moment van schrijven zijn er ook nog geen resultaten bekend dat Hepa-filters beter beschermen tegen de verspreiding van het virus.


Wat zou je aanraden bij het ontwerp van een nieuwe installatie.

Het ECDC raadt aan om bestaande ventilatiesystemen op maximum stand te laten werken en raadt sturingen zoals tijdsregeling of CO2-regeling af. Medio augustus 2020 zijn er nog geen concrete cijfers gekend waaraan een ventilatiesysteem moet voldoen om te helpen het risico op verspreiding van het virus te beperken.
Op basis van onze ervaring willen we een beredeneerde blik vooruit werpen over hoe toekomstige richtlijnen voor ventilatiesystemen er kunnen uitzien. Zodat die systemen helpen om het risico op verspreiding van covid te verminderen.

Sturing:
Wij raden een intelligente sturing aan. Het klopt dat ventilatie best op maximum draait zoals het ECDC voorstelt. Maar dit is niet energiezuinig. Een goede manier om aanwezigheid te detecteren is op basis van CO2, hetgeen je uitademt. Een meting op basis van CO2 geeft een betrouwbare indicatie van de bezetting van het gebouw. Een CO2 regelaar reageert ook heel snel.
De positie van die sensor moet wel goed gekozen worden. Wanneer één regelaar het ventilatiedebiet van het volledige systeem regelt, en die is in een afgesloten ruimte opgesteld, dan heb je inderdaad geen goede indicatie van de aanwezigheid.
• Een landschapsbureau of wachtzaal geeft meestal een goede indicatie.
• Nog beter is om per ruimte een CO2 sensor te voorzien en die te koppelen aan VAV-regelkleppen, zodat er per ruimte vraaggestuurd geventileerd wordt.

Hoeveelheid luchtdebiet:
Wij raden aan om een inschatting te maken over de bezetting van de ruimte. Op basis van onze ervaring met HVAC van gevoelige ruimtes, zoals cleanroom, vermoeden we dat 40m³/h per persoon een goede richtwaarde is.

Algemene ontwerpvoorwaarden:
We raden aan om bij de keuze van de materialen extra aandacht te besteden aan het akoestisch comfort. Want mocht een systeem storend zijn, dan merken we in de praktijk dat gebruikers het ventilatiedebiet op eigen initiatief verlagen. Waardoor het risico op besmetting stijgt. Meer aandacht voor het akoestisch comfort betekent extra geluidsdempers en een betere kwaliteit van ventilatoren.
Zorg voor een regelmaat in het onderhoud van uw ventilatiesysteem.


Voor meer informatie, neem contact met ons op.

jun 25 / 2020
Project in de kijker: herstelling aan de schouwuitlaat, hoog en droog
Voor een residentie in Heist-Aan-Zee heeft Comfort Home recent een herstelling uitgevoerd aan de schouwuitlaat.

De schouwuitlaat van het appartementsgebouw was door sterke wind en storm beschadigd geraakt en was hierdoor dringend aan vervanging toe. Op zich is dit een snel oplosbare uitdaging voor de monteurs van Comfort Home: de oude uitlaat diende eruit gehaald te worden. Deze hebben we vervangen met een gloednieuwe buis. We hebben het schoorsteengat terug opgemetst en tot slot, roofing aangebracht. Het leuke aan dit project is dat dit allemaal op hoge hoogte diende te gebeuren. Dankzij BIK Kraanverhuur stonden onze monteurs veilig, hoog en droog om dit herstellingswerk uit te voeren. Het levert alvast spectaculaire beelden op!

Comfort Home denkt altijd vooruit voor onze klanten: nu we toch ter plaatse waren, hebben we voor dit appartementsgebouw meteen ook een schouwinspectie uitgevoerd, met inspectiecamera. Met zo’n schouwcamera-inspectie kunnen we alle schouwkanalen en hun aansluitingen voor 100% in kaart brengen. Wanneer de bewoners van deze residentie later beslissen om een volledige schouwrenovatie te laten uitvoeren (omdat ze hun verwarmingsketels zouden moderniseren), dan hebben wij meteen alle informatie voorhanden om dit perfect te kunnen uitvoeren.

Heb je zelf een beschadigde uitlaat? Wens je meer te weten over onze diverse werken aan schouwen?
Twijfel niet om ons te contacteren via 051 62 72 75 of via innovatie@comfort-home.be.

jun 3 / 2020
Project in de kijker: een schouwrenovatie in residentie Fernando aan de kust
Comfort Home is aan het werk in residentie Fernando aan de kust. Daar zorgen we ervoor dat de schouw volledig gerenoveerd wordt. Dit appartementsgebouw telt 7 verdiepingen en bijgevolg 7 aansluitingen op de centrale schouw.

In samenwerking met een lokale partner werden de verwarmingsketels van de 7 appartementen vernieuwd naar een up-to-date, energiezuinige en veilige condensatieketel.

Doordat we deze ketels vervangen hebben, is het noodzakelijk om ook de schouw te vernieuwen. De bestaande schouw was een shunt-schouw gemetst met BEMAL-schouwpotten. De vernieuwde condensatieketels zijn hier niet compatibel mee en daarom plaatsen wij een inox-buis in de bestaande schouw.
Het breekwerk in de appartementen wordt met deze manier van werken ook zo minimaal mogelijk gehouden: we hoeven slechts een gat te maken van 30x30 cm. De renovatiewerken duren in totaal een 3-tal dagen.

Met onze manier kunnen we met een minimale ingreep een optimaal resultaat bekomen!

Heeft u vragen over onze schouwrenovaties?
Twijfel niet om ons te contacteren via innovatie@comfort-home.be of via 051 62 72 75.

mei 25 / 2020
Project in de kijker: nieuwe kantoorgebouwen voor Dumobil
Comfort Home is recent aan het werk geweest in de nieuwe kantoorgebouwen van Dumobil. In een kantoorgebouw is het belangrijk om een gezond binnenklimaat te creëren om zowel de productiviteit als de gezondheid van de werknemers zo optimaal mogelijk te houden.

Swegon RX
We plaatsten een Swegon RX. Dit is een D-systeem: een luchtbehandelingskast met warmtewiel, ventilatoren met directe aandrijving evenals filters op de afblaas en extractie.
Het warmtewiel in dit toestel draait rond en zorgt voor vochtrecuperatie. Dit is ideaal om de luchtvochtigheidsgraad die wettelijk verplicht is, te behouden; maar minstens even belangrijk: een ruimte met een gecontroleerde luchtvochtigheid is gezond om in te werken. Denk maar aan minder verkoudheden etc.

Geluidsdemper met baffel
Omdat dit een groot toestel is, kan dit best veel lawaai maken. Daarom opteerden we voor geluidsdempers met baffel (zie foto). Dit zijn ronde geluidsdempers met een starre, uitwendige spiraalkoker en geperforeerde binnenmantel van gegalvaniseerd staal met tussenin een niet-ontvlambare isolatiemantel van 100 mm dik omringd door glasvlies. Dit type geluidsdemper heeft een hogere akoestische demping dan de klassieke ronde geluidsdemper.

Topkoeling
Topkoeling is een systeem voor het koelen van het gebouw met als doel het afvlakken van de temperatuurtoppen in het dagelijkse temperatuurverloop.
Concreet vertrekt het kanaalwerk met verse lucht vanuit het ventilatietoestel naar de kantoren. Onmiddellijk bij het verlaten van het toestel gaat de lucht eerst langs een reservoir met koud water. Op die manier wordt de verse lucht ook fris gehouden en vertoeft het personeel in de verschillende werkruimtes in een aangenaam klimaat.

Heeft u vragen over dit project? Bent u zelf op zoek naar de optimale ventilatie voor uw kantoorgebouw? Comfort Home heeft alles in huis om uw kantoorgebouw van de optimale ventilatie te voorzien. Twijfel dus niet om ons te contacteren via innovatie@comfort-home.be of 051 62 72 75.
mei 20 / 2020
Onze inhouse-testing van de toestellen: garantie voor kwaliteit
Comfort Home is expert in het installeren van ventilatiesystemen. Om onze klanten op de beste manier te kunnen adviseren, gaan wij onze toestellen intern testen op kwaliteit.

In ons magazijn hebben we een realistische testopstelling geconstrueerd waar wij nieuwe toestellen kunnen op aansluiten. De testopstelling is zo gemaakt dat het tracé van de buizen realistisch is om te kunnen vergelijken met een residentiële woning. Alles is erin verwerkt: de uitblaas en aanzuig met standaard-dakkappen, vijf ventielen voor afzuiging van de lucht en de daarbij horende extractiebuizen; en omgekeerd ook vijf ventielen voor toevoer van de verse lucht en de buizen voor de luchtpulsie.
Wanneer we een ventilatietoestel testen, sluiten we dit eerst correct aan op de standaard testopstelling en we gaan kijken hoe het toestel reageert op drukopbouw. We doen dit door te starten met een lage weerstand op de ventielen; geleidelijk aan bouwen we die weerstand op. Ondertussen meten we het debiet (of hoeveelheid luchtverplaatsing) met een debietmeter. Verliezen we debiet wanneer de weerstand op de ventielen hoger wordt? En hoeveel? Hoeveel weerstand kan het toestel aan om nog de nodige debieten te halen? Naast het debiet, letten we ook op het geluid. Maakt het toestel meer lawaai bij een hogere weerstand? Als klant wil je natuurlijk geen ventilatietoestel dat constant enorm veel lawaai maakt; dus daarom vinden wij het belangrijk om dit te kunnen meegeven aan onze klanten.

De technologie staat niet stil, dus dat wil zeggen dat er in onze markt constant innovaties zijn. Geregeld ontwikkelen fabrikanten nieuwe toestellen. Doordat wij deze intern gaan testen, kunnen wij u als klant een zeer gericht en gegrond advies geven over deze nieuwe toestellen.

Wens je meer te weten over de nieuwste ventilatiesystemen?
Twijfel dan niet om onze experts te contacteren via innovatie@comfort-home.be of via 051 62 72 75.

mei 18 / 2020
Bier brouwen: een werk van passie, geduld én gezonde lucht!
Wij zijn op dit moment volop bezig met een project in Brouwerij Bosteels. Voordat alle bierliefhebbers een Tripel Karmeliet kunnen uitschenken, gaat er natuurlijk een intens brouwproces aan vooraf.

Een essentieel onderdeel van dit proces is het laten nagisten en rijpen van het brouwsel. Dit gebeurt in de lagerkelder van de brouwerij. Zo kunnen de overblijvende gistdeeltjes bezinken. Om het bier van de ene tank naar de andere te verpompen wordt CO² gebruikt. Bij een lek in de installatie, ontsnapt er CO². Omdat CO² zwaarder is dan lucht, zakt deze in de ruimte en blijft de CO² laag bij de grond hangen.

Het belang van ventilatie in deze soort ruimte is van essentieel belang. De laag hangende CO²-resten kunnen zo afgezogen worden. Indien dit niet gebeurt, zou de grondoppervlakte zich snel vullen met CO², met verschillende risico’s als gevolg. Een lagerkelder is een ruimte waar men niet regelmatig komt. Indien het personeel van de brouwerij in de lagerkelder aan het werk is en een teveel aan CO² inademt, kan dit leiden tot onwel worden en eventueel flauwvallen. In extreme gevallen kan het tot overlijden leiden.

Via onze installatie op maat wordt standaard een constante ventilatie in de lagerkelder voorzien. Met specifieke CO²-sensoren laag bij de grond, zorgen we ervoor dat het ventilatiesysteem voor extra afzuiging zorgt indien het CO²-gehalte te hoog wordt. Daarbij wordt dan ook meteen terug verse lucht voorzien in de ruimte.
Op die manier is het altijd veilig vertoeven in de lagerkelder van deze brouwerij.

Heeft u vragen over deze installatie? Twijfel dan niet om contact op te nemen met onze experts via innovatie@comfort-home.be of 051 62 72 75.
dakventilator, Storkair, vervangen, rookgassen
mei 14 / 2020
Waarom uw bestaande rookgasventilator voor appartementen vervangen?

Vroeger werden in appartementen galvanisé spiralietkanalen geplaatst en boven op het dak was een dakventilator voorzien, meestal van het merk Storkair. Die ventilator stond dan in voor de afvoer van rookgassen en was eventueel ook verbonden met de ventilatie-afvoer en dampkapafvoer. Die opstellingen kun je op vandaag nog steeds terugvinden op die bestaande appartementen.

Gevaarlijk
Vanuit onze ervaring weten we dat deze systemen een groot gevaar vormen voor CO-vergiftiging omwille van twee redenen:
1/ De bestaande galva-kanalen worden aangetast door de agressieve werking van de rookgassen. Het galva kanaal wordt weggevreten, zie onderstaande foto. Op die manier ontstaan er luchtlekken en trekt de schouw valse lucht uit de koker. Op die manier worden de rookgassen niet goed meer afgevoerd. Er ontstaat slechte verbranding en de ketel verspreidt koolstofmonoxide in het appartement.
2/De werking van de ventilator moet ondergeschikt zijn aan de werking van de ketel. Dit betekent dat bij een defect van de ventilator, de cv-ketels automatisch en onmiddellijk moeten uitgeschakeld worden. Want wanneer de ventilator niet meer in werking is, dan is er geen trok meer in de schouw.

Onze oplossing:
We demonteren het bestaande kanaal, door het maximaal verticaal uit de koker te takelen nadat de bevestigingspunten verwijderd werden.
In de vrijgekomen ruimte monteren we een nieuw dubbelwandig rvs rookgaskanaal, type CLV. Deze CLV zorgt voor een collectieve rookgasafvoer en verbrandingstoevoer.
Indien het oude kanaal ook dienst deed als ventilatieschacht, dan monteren we een nieuw ventilatiekanaal en ventilator type Zehnder MX.

Voordelen:
De nieuwe situatie is veilig. Er is geen risico op CO-vergiftiging, aangezien nieuwe ketels voor de CLV gesloten toestellen zijn.
De schacht is compatibel met nieuwe gascondensatietoestellen, zodat de appartementen voldoen aan de eco-design richtlijnen en minder energie verbruiken voor de verwarming.

{ImageControl}
{lblDate}
{CategoriesControl} {lblTitel}
{dvText}
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Comfort Home HVAC bvba maakt gebruik van cookies om onze website betrouwbaar en veilig te houden, prestaties te meten en persoonlijke advertenties aan te bieden. Bij het toelaten van cookies gaat u ermee akkoord dat wij informatie delen met derde partijen, zoals onze marketingpartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. Als u de cookies weigert gebruiken wij enkel functionele cookies. Via onze Cookie Policy kan u uw voorkeuren beheren.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten