Wat betekent het ventilatieplan voor publiek toegankelijke ruimtes?

Vaste co2 sensor met displayjpg

Op 4 april 2022 kwam het nieuws dat het Ministerie van Volksgezondheid een ventilatieplan heeft opgemaakt voor publiek toegankelijke ruimtes. De wettekst zou in het voorjaar van 2022 definitief worden. Via dit blogbericht willen we alvast een eerst inzicht geven over wat er op vandaag reeds bekend is over dit ventilatieplan.

Voor welke gebouwen gaat het ventilatieplan van toepassing zijn?

Met publiek toegankelijke ruimtes wordt aan horeca, cinemazalen, winkelruimtes, fitnessen en dergelijke gedacht. Wanneer de wettekst klaar is, zouden eigenaars van dergelijke ruimtes vrijwillig in het systeem kunnen stappen. Vanaf 2025 zou de uitvoering van het ventilatieplan verplicht worden.

Waarom komt dit ventilatieplan er?

Het ventilatieplan is er gekomen naar aanleiding van de coronapandemie. Maar het doel wordt ruimer dan corona gezien. Men wil naar een soortgelijk label gaan zoals het label 'drinkbaar water'. Waarbij het label 'drinkbaar water' aangeeft dat water dat in jouw lichaam komt veilig is. Het label van het ventilatieplan gaat aangeven dat de lucht dat je inademt veilig is. Zodat niet enkel corona, maar ook andere ziektes zoals griep, minder kans maken om door te breken.

Wat komt er allemaal in het ventilatieplan?

Op het moment van schrijven, 7 april 2022, is de wettekst nog niet definitief. Het ziet ernaar uit dat in publiek toegankelijke ruimtes een CO2 sensor zichtbaar moet opgesteld worden en er verse lucht moet toegevoerd worden. Er zou spraken zijn van twee niveaus die het label A en B krijgen. Niveau A voorziet in 40m³/h aan verse lucht per persoon zodat de CO2 concentratie minder dan 900PPM wordt. Niveau B voorziet in 25m³/h verse lucht per persoon zodat de verwachte CO2 concentratie minder dan 1200PPM wordt.

Wat betekenen die twee niveaus in de praktijk?

Volgens wat we begrepen hebben zou er met het label A en B gerichte voorwaarden kunnen opgelegd worden in het geval van een verhoogd risico op ziektes. We vermoeden dat in de herfst en in de winter publiek toegankelijke ruimtes met label A hun normale werking kunnen verder zetten. Ruimtes met label B gaan hun capaciteit moeten verminderen. Er gaan minder mensen mogen aanwezig zijn. Waardoor het risico om ziektes over te dragen in minder goed geventileerde ruimtes lager wordt.

Welke uitdagingen ziet Comfort Home bij het ventilatieplan?

Een CO2 meter heeft de beste indicatie van de luchtkwaliteit binnen. Maar tijdens de corona hebben we vastgesteld dat CO2 meters niet de juiste indicatie gaven van de luchtkwaliteit wanneer die foutief gebruikt worden. Zo zijn goedkopere CO2 sensoren niet voorzien van een automatische kalibratie en geeft de sensor na een bepaalde tijd compleet verkeerde meetwaarden.

Soms werden CO2 sensoren bij een geopend raam geplaatst. Waardoor die meetwaarde niet representatief is voor de luchtkwaliteit binnen.

Comfort Home stelt voor om richtlijnen op te geven over waar de CO2 sensor moet geplaatst worden en aan welke kwaliteitseisen die moet voldoen.

Ventilatiesystemen worden best gestuurd op basis van CO2. Zodat er minder energieverliezen zijn door vraaggestuurd ventileren. Het is mogelijk om te kiezen voor CO2 sensoren met een display. Zodat dezelfde sensor voor het visueel zichtbaar maken van de CO2 concentratie kan gebruikt worden om het ventilatiesysteem aan te sturen.

Er is een prijsverschil bij aankoop van een ventilatiesysteem om de 40m³/h per persoon te halen voor label A ipv het lagere debiet van 25m³/h per persoon voor label B. Maar dat prijsverschil is niet uitgesproken groot. Wanneer er in de herfst en in de winter een capaciteitsbeperking komt, dan betekent dat omzetverlies voor ruimtes met label B. Dan gaat het ventilatiesysteem voor label A de beste investering zijn.

Voor grote ruimtes met een sterk wisselende bezetting raden we ons hybride ventilatiesysteem D aan. Dit systeem heeft een combinatie van warmterecuperatie bij lage bezetting en een groot debiet zonder warmterecuperatie bij een drukke bezetting. Dit wordt vooral toegepast bij feestzalen en discotheken. Waarbij mensen dicht op elkaar staan en veel warmte produceren.

Contacteer ons voor meer info >

Samenwerken voor een volgend project? Bezoek onze showroom.

Graag! We verwelkomen u in onze showroom om u alle toepassingen van ventilatiesystemen te tonen. We komen ook graag ter plaatse om de mogelijkheden voor een schouwrenovatie in kaart te brengen.

Afspraak maken >